Antallet af nedlagte mårhunde er i voldsom udvikling. Det viser ny vildtudbytteoversigt

Af Redaktionen 

I forhold til forrige jagtsæson er der nedlagt langt flere mårhunde i 2019 end sæsonen 2018/19

Det kan man læse i netop offentliggjort vildtudbyttestatistik fra DCE, Århus Universitet. 

Udviklingen i antallet af nedlagte mårhunde har hen over de seneste år været voldsom med få hundrede i 2013 til over 3.000 i 2018/19

I netop afsluttet sæsonen 2019/20 tager udviklingen endnu et gevaldigt hop i den forkerte retning, hvis man hører til dem, der mener, at den invasive art skal holdes på et absolut minimum. 

I sæsonen 2019/20 viser de foreløbige tal, at der er blevet nedlagt tæt ved 8.ooo mårhunde. 

Der er næppe tvivl om, at udbyttet afspejler udviklingen i bestanden om end jægernes forbedrede muligheder og øgede indsats for at begrænse bestanden kan spille ind og dermed tegne en bestandsudvikling, der ikke er helt retvisende. 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 137)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »