Store og små jagtoplevelser huskes i billeder og i den nye Jagtbogen-Vildsvinet ses der på magiske stjernestunder gengivet i maleriske udtryk …

Af Jagtbogen

Et billede er ikke bare et billede. Det har det aldrig været. Optik, filtre og efterbehandling har siden fotografiets morgen skabt det endelig resultat.

Desuden vil det medie, som billedet anvendes i, være bestemmende for den endelige oplevelser. Det samme foto kan have flere udtryk, alt efter om det vises som printet foto på en væg, som et billede anvendt på internettet eller som et fotografi anvendt i et magasin eller i en bog.

I “gamle dage” blev det endelige udtryk i høj grad skabt i fotografens mørkekammer. Det var her de små justeringer førte til den store oplevelsesmæssige forskel.

I dag er mørkekammeret flyttet til computeren. Diverse behandlingsprogrammer har erstattet arbejdet med det lysfølsomme fotopapir i ofte små, mørke rum med illelugtede kemikaliedampe.

Digitale fotografer har i dag langt flere værktøjer at arbejde med og hver eneste optagelse rummer en verden af udtryksmuligheder.

I den nye Jagtbogen-Vildsvinet bringes en fotosamling, som repræsenterer nogle af de mere sofistikerede former for digital efterbehandling.

Billeder af råvildtjagt på ski, kronvildtjagt på klodens modsatte side og krikandejagt langs den jyske østkyst kan i bogen opleves i et helt nyt lys, når billederne gengives efter en malerisk digital efterbehandling.

Jagtbogen-Vildsvinet kan købes i landets jagtbutikker, hos boghandleren eller i NETNATURSHOP

 

%d bloggers like this: