Spekulationerne omkring en naturlig invandring af elg til Danmark, har altid været rettet mod Øresund. Men den største sandsynlighed kunne imidlertid være, at elgen kommer til os sydfra

Af Peter Thisted

I Polen regner man med, at der er en bestand på omkring 1.300 elge. Disse elge er nu i stigende omfang begyndt at bevæge sig ind i Tyskland.

Alene i området omkring Berlin (delstaten Brandenburg) har man i 2011-12 registreret 35 sikre iagttagelser af elge – og senest har man også set enkelte dyr i Bayern.

Op gennem 90’erne har man i hele Tyskland observeret i alt 75 elge. I 2013 blev der observeret 35 elge inden for et år, hvilket var er en markant stigning i indvandringen af de store dyr.

I Brandenburg ses nu årligt mellem 20 og 50 dyr. I Sachsen og Bayern ligger observationerne på omkring 5 dyr. I Mecklenburg-Vorpommern ligger tallet på 1-2 elge.

Den stigende indvandring fik tyskerne til allerede i 2013 at vedtage en forvaltningsplan for elgen.

Måske elgen også vil indvandre sydfra

Ifølge en rapport, som DMU udgav i 2007, er der mange lokaliteter i Danmark, hvor elgen vil kunne trives – heriblandt Nordjylland, som i dag huser en (hegnet) bestand i Lille Vildmose. Thy, Djursland og Nordsjælland (som i 2018 har haft en enkelt indvandrende elg) er også egnede lokaliteter ifølge DMU-rapporten.

Bidskader og ulykker på vejene

Det er samtidigt minimalt, hvad elgen vil skade landbrugsafgrøder.

Største problem vil nok være bidskader for skovejerne og deraf forøgede udgifter til vildthegn – og ikke mindst – det danske vejnet. Her må det forventes, at en elg-bestand vil kunne medføre mere alvorlige trafikulykker i lighed med dem, vi i dag kan se i de øvrige nordiske lande.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »