Herning kommune har fundet en løsning, der skal fjerne de mange aflivede mink fra jordens overflade 

Af Erik Poulsen

Naturstyrelsen har fået Herning Kommunes tilladelse til at benytte et areal i hjertet af det vestjysk ulveland som massegrav til aflivede mink.

Det drejer sig om et landbrugsareal, der ligger på Fuglsangsvej 4 ved Vind Hede.

Det er den del af Stråsø Plantage, som i en årrække i høj grad har været hjemsted for Stråsø-koblet, der har ynglet i området siden 2017.

“Efter Planlovens § 35, stk. 4 og 5 kan en landzonetilladelse først meddeles, når der er forløbet to uger efter, at kommunen skriftligt har orienteret naboerne til den omhandlede ejendom om det ansøgte – med mindre kommunen skønner, at sagen er af underordnet betydning for naboerne. Naboer defineres i denne sammenhæng som ejere og brugere af de ejendomme, hvis ejendomsskel grænser til den ejendom, hvor der søges om landzonetilladelse. Idet der er tale om en nødsituation, har Herning Kommune valgt at tilsidesætte denne bestemmelse.” 
KILDE: LANDZONETILLADELSE, Sagsnummer: 02.34.00-P19-1560-20

 

Området ved Stråsø Plantage er også kendt for vildtkameraovervågning af ulv og en lang række ulveangreb på naturplejefår på heden, der har været fredet siden 1949. Blandt andet som urfugle-reservat.

Ved det seneste dokumenterede ulveangreb mistede 31 får livet den 25. september i to ulvesikrede folde ved Fuglsang Bro – blot få hundreder meter fra den mulige massegrav.

Fårene er efterfølgende fjernet fra heden, der er kendt for sine egekrat og en stor bestand af krondyr, rådyr samt en række andre rovdyr end ulv. “I skove og plantager er mange lækatte og den lille brud og såvel husmår som den rødlistede skovmår, ligesom ræven er talrig”.

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening således på fredninger.dk om Fuglsang Bro og Vind Hede.

Ifølge Herning Kommunes landzonetilladelse er området “udlagt som særligt værdifulde landskaber”.

Det skønnes dog, at idet arealet efter brug bliver reetableret til landbrugsdrift, vil helhedsindtrykket af landskabet ikke blive berørt.

Tilladelsen fra den 9. november, der kan læses i sin helhed via ovenstående link, fortæller, at arbejdet bliver “påbegyndt snarest”.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 136)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »