De senere uger er der set usædvanligt mange skovsnepper i det meste af Danmark. Skovsneppen hører ellers til de mest sky og bedst camouflerede fugle i den danske natur. Men vintervejret har tvunget fuglene frem i det fri i dagens lys

Af Jan Skriver, dof.dk

Det er ikke let at være skovens skjulte vadefugl, der normalt færdes i ly af natten på enge og græsmarker, når der ikke er noget blødt at stikke sit lange følsomme næb i efter føde.

Da kan man blive nødt til at træde frit frem på uvante steder.

Sådan har det været for rigtig mange skovsnepper i Danmark de senere uger.

Tocifrede frostgrader og sne i visse landsdele i flere dage lagde i februar og begyndelsen af marts låg på skovsneppens åbne spisekamre i fugtige skove og engområder.

Mange snepper måtte af bitter nød søge ud i vejrabatter eller grøfter, der var tøet en smule op.

En del søgte ligefrem ind i haver, så usædvanligt mange danskere fik en sjælden nærkontakt med troldfuglen, som skovsneppen kaldes.

November og december 2017 var meget milde, så mange skovsnepper blev i Danmark for at overvintre i stedet for at trække til Frankrig og England. Det er mange af disse overvintrende fugle, som på det seneste er kommet frem fra skovene, fordi de er sultne og er tvunget til at søge føde selv i dagtimerne, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Men også en flugt fra kulden nordpå gav mod slutningen af februar et stort rykind af skovsnepper i Danmark. Når sibirisk kulde indfinder sig i Skandinavien, ser vi disse massive rykind af fugle, som i løbet af kort tid bliver bemærket mange steder i vores natur, siger Knud Flensted.

Mange, men skjult

Skovsneppen er Europas talrigeste vadefugl, men de færreste mennesker udover jægerne har oplevet en skovsneppe tæt på.

De fleste snepper flyver nemlig bogstaveligt talt hurtigt hen over hovedet på os, når efterårstrækket sender de fleste af fuglene længere mod sydvest end Danmark.

Bestanden af skovsnepper i Nordeuropa og østpå i Rusland skønnes at tælle mellem 10 og 25 millioner individer om efteråret.

Der er godt med spændvidde i skønnet, for skovsnepper er umulige at tælle præcist, og bestandene kan variere fra år til år alt efter ynglesæsonens rigdom af føde.

Snart begynder skovsnepperne deres forårstræk mod nord og øst. En mildning i marts kan være signalet til det første træk.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, 21 24 22 75.

Masser af troldfugle set i kulde og sne

Her er skovsneppe set de sidste ti dage, i alt 385 gange er vadefuglen indtastet i DOFbasen. Størrelsen på cirklen angiver antallet af skovsnepper for den observation. Den største observation er 12 fugle på Samsø.

FAKTA OM SKOVSNEPPEN:

  • Der yngler blot et par tusinde skovsnepper i Danmark.
  • Men som trækfugl er arten en af de mest talrige gæster i det danske landskab.
  • Der kan ses snepper over hele landet.I træktiden er de nord- og vestjyske klitplantager særligt gode sneppeterræner.
  • Også Læsø, Fanø og Rømø har ry for at huse ekstraordinært mange skovsnepper under visse vejrforhold.
  • Danske jægere nedlægger hvert år om efteråret og året ud et stort antal skovsnepper.
  • I jagtsæsonen 2011/2012 blev der skudt 24.500 skovsnepper i Danmark.
  • I sæsonen 2013/2014 lød tallet på 40.300 skudte snepper.Frankrig er det store sneppeland i Europa, her bliver der visse år nedlagt i nabolaget af 1.000.000 skovsnepper.

LÆS OGSÅ: Skovsneppen – en troldfugl med slingrekurs

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »