En nylig kontrol af danske jægere viser, at der stadig bruges blyhaglspatroner til jagt i Danmark. Antagelsen, at danskere tager blyhaglspatroner med hjem fra Sverige, er kendt i våbenbranchen. Kendt er det også, at butikker i Sydsverige har et stort salg af blyhaglspatroner til danskere

Af Redaktionen

I den udgave af Vildtinformation fra Naturstyrelsen, der sammen med giroindbetalingskort til jagttegn for 2011-2012 blev sendt ud omkring 1. marts, informeres under rubrikken ”Kontroltilsyn af blyhagl gav gevinst” om, at der i sidste jagtsæson blev gennemført en landsomfattende blyhaglskontrol, og der ved denne blev konstateret, at tre ud af 657 jægere havde blyhaglspatroner på sig, uagtet de har været forbudt til jagt i Danmark siden 1996.

I artiklen oplyses, at det var Fødevarestyrelsens konstatering i 2009 af, at der stadig bruges blyhaglspatroner til jagt i Danmark, der fik Skov- Naturstyrelsen til at iværksætte et landsdækkende kontroltilsyn i efteråret og vinteren 2010-2011. Denne formulering viser sig dog ikke overraskende at være ukorrekt. Skov- og Naturstyrelsen (fra 1. januar 2011 Naturstyrelsen) har naturligvis ingen politimyndighed. Og over for Netnaturs reporter erkendte artiklens forfatter, forstfuldmægtig Caroline Bald, ved en kort telefonsamtale 2. marts da også, at kontrollen ikke blev forestået af styrelsen, men derimod politiet, selv om dette ikke fremgår af artiklen i Vildtinformation.

I to af de tre tilfælde af blyhaglspatroner, der blev konstateret hos jægere, antages det, at de var importeret fra enten nabolandet, Sverige eller Tyskland. I samme forbindelse gøres i artiklen opmærksom på, at en sådan import er i strid med lovgivningen. Ifølge udsagn, der cirkulerer i jægerkredse, er der dog intet nyt under solen i Naturstyrelsens hypotese, fordi danske jægere ifølge disse ”indfører masser af blyhaglspatroner fra både Tyskland og Sverige”. Nogle beskriver dette og brugen af blyhaglspatroner til jagt i Danmark som en sport på lige fod med skattesnyd og snyd med sociale ydelser. Men står det nu også sådan til?

Vi stillede spørgsmålet til indkøber Anders Würtz, Normark Denmark A/S. – Når vi er sammen med kolleger fra Normark Sverige, så joker de om de blyhaglspatroner, der sælges i Sverige til danske jægere. Butikker i Sydsverige har et stort salg af blyhaglspatroner til danske jægere, der kommer og fylder bilerne op. Jeg kender ikke antallet, men er vidende om, at salget af blyhaglspatroner til butikker i navnlig Skåne-området er dobbelt så stort på grund af afsætningen til danskere, og i butikkerne ved man godt, at blyhaglspatroner er ulovlige til jagt i Danmark, siger Anders Würtz. Det er dog ikke dermed fastslået, at samtlige blyhaglspatroner danskere åbenbart køber i Sydsverige, tages med over Sundet på hjemvejen og bruges til jagt i Danmark.

Blyhaglspatroner kan jo helt lovligt bruges af også danske jægere til jagt i Sverige. Normark Denmark A/S sælger også blyhaglspatroner, dog ikke til danske butikker, men derimod til detailbutikker i Grønland.

– Vi har besluttet, at vi ikke vil sælge blyhaglspatroner i Danmark, selv om der kunne være et marked for dem blandt jægere, som tager på jagt i Sverige. Men da det vil kunne friste til, at de bruges i Danmark, sælger vi kun blyhaglspatroner til Grønland. Det drejer sig om et par hundrede tusinde om året.

I blyhagl fører vi kun Eley, og selv om der i Grønland skydes lidt flugtskydning, så bruges størstedelen af de blyhaglspatroner, vi sælger til Grønland til havfuglejagt i juli-september, siger Anders Würtz, der blev overrasket over at læse om blyhaglskontrollen i Vildtinformation.

– Jeg havde ikke hørt om den før, men det er fint nok, at der rodes lidt i problematikken, mener han.

Netnatur.dk ønsker dog at få mere information om blyhaglskontrollen. Vi har derfor efter aftale med Caroline Bald sendt hende en halv snes uddybende spørgsmål på email. Besvarelsen vil blive offentliggjort på Netnatur.dk hurtigst muligt, og vi forventer, at dette vil kunne ske i starten af uge 10, da Caroline Bald efter tjenstligt fravær 3. og 4. marts først vil være tilbage på sin pind i Naturstyrelsen i København mandag 7. marts.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »