Invasive dyr er en trussel mod naturen. De er bragt hertil af mennesker fra steder, hvor de hører hjemme, til Danmark, hvor de ikke hører hjemme

Af svana.dk

I Danmark skal vi både udrydde de arter, der findes på EU’s liste over invasive arter – og andre invasive arter, som ikke hører hjemme i Danmark, da de truer vores biologiske mangfoldighed.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har brug for jægernes hjælp til at udrydde de invasive pattedyr og fugle.

Udover mårhund, mink, bisamrotte, vaskebjørn, muntjac, gråt egern, sumpbæver, nilgås og amerikansk skarvand, må jægere gerne udrydde:

Java mangust, hellig ibis, rævegern, indisk huskrage, rødbuget egern, sibirisk jordegern og næsebjørn.

Alle jægere over 18 år må året rundt skyde, indfange og aflive de 12 pattedyr og fugle på EU’s dødsliste samt arterne nilgås, mink, mårhund og bisamrotte, der allerede er i Danmark.

Læs også serien: DE UØNSKEDE

Er man under 18 år må man kun nedlægge de invasive arter, der i dag er jagttid på.

Læs mere på: SVANA.DK

Meld en art

Hvis man ser en invasiv art, vil Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning gerne høre om det. Jægere opfordres til at indberette, hvis de ser eller skyder et af de omtalte dyr. Dermed kan vi kortlægge, hvor de invasive arter findes og målrette bekæmpelsen.

MELD EN ART HER