Kun en af disse fire hjorte må skydes i et område med mellemhjortefredning. Men hvilken? Se vildtbiolog Egon Bennetsens eksempel på hvordan fredning af mellemhjorte kan påvirke afskydningen

Tekst og foto: Egon Bennetsen

I en bestand i antalsmæssig balance, skal der ved jævn afskydning i aldersklasserne skydes 1/3 af hjortene på hvert alderstrin.

Så får man netop 5% hjorte, der er 8 år eller ældre (8+).

Det vil sige, at ikke mindre end 55 % af hjortene skal skydes som 2 + 3-årige.

I januar havde jeg besøg af en hjorterudel, bestående af 2 – 4 -årige hjorte.

I denne rudel vil man med “Mellemhjortefredning” frede den spinkle 2 – 3 års 8-ender i baggrunden på det første foto herunder.

I stedet vil de fleste formentlig skyde den flotte krone-tolvender for at være sikker på ikke at komme til at skyde en fredet 8-ender.

Det er netop hele pointen.

“Mellemhjortefredning” giver ikke en større % -del hjorte over 8 år. I stedet for den elendige 8-ender bliver der formentlig skudt en anden i rudlen.

Den 2 – 3 -årige 8-ender bliver så med stor sandsynlighed skudt som 3 – 4-årig 10 -14-ender. (se opslagsfoto øverst)

Og skulle den også overleve det, er der en meget stor risiko/chance for, at den bliver skudt som 5 eller 6 -årig brunsthjort, selv med kun 14 dages brunstjagt. (Her vil der blive skudt væsentlig mere end 1/3 af de hjorte, der deltager i brunsten. Og de vil blive skudt fra toppen, som derfor nok ligger på 5 -6 år).

Og der er stadig laaaaangt til 8 år – for slet ikke at tale om 10 eller 12 år.

Da der ikke kommer flere 8+ hjorte, men en vis forøgelse af antallet af 2 – 4-årige hjorte, vil %-delen af voksne hjorte falde. Og det vil med garanti gøre det vanskeligt at nå målsætningen om de 5 % 8+ hjorte.

Skulle det lykkes den omtalte hjort at forplante sig, vil de gener en sådan hjort giver videre til kalvene gennemsnitligt være ringere end de gener der gives videre af en 12 – 16 ender på samme alderstrin.
Så væk med 8-enderen og nyd i stedet den røgede kølle fra den!

*******

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »