Forlænget jagttid eller erstatning til de gåse-plagede landmænd i Tyskland, Holland og Danmark? Det vil blive drøftet i en ny arbejdsgruppe

Igen og igen får vi tudet ørerne fulde af, hvor problematiske de stigende gåsebestande i Vestjylland og ikke mindst Vadehavsområdet er. Landmændene klager og kræver erstatning. Jægerne forlanger nye og forlængede jagttider. Men hvad egentlig op og ned på denne debat?

Det vil det såkaldte Vadehavforum (nedsat af regeringssamarbejdet mellem Holland, Tyskland og Danmark) gerne have svar på, og har derfor nedsat en særlig arbejdsgruppe, der i løbet af i år skal komme med anbefalinger og løsninger til at sikre både gæs og jordbrug i Vadehavsområdet. Den danske biolog, og i øvrigt skribent for NetNatur.dk, Niels Kanstrup fra Dansk Jagtakademi, er blevet udpeget som formand for arbejdsgruppen.

Han har den klare opfattelse, at det må kunne findes en bæredygtig sameksistens for gæs og samfund i Vadehavsområdet. Et godt udgangspunkt er, at fuglene har altid været der. Men i dag er der også væsentlige samfundsinteresser, og vi må ikke overse betydningen af, at der i forvaltningen af natur skabes rum for begge dele.

– Jeg er ikke i tvivl om, at vi må se på økonomiske ordninger, der giver de stigende gåsebestande  frirum i Danmark, sådan som det er kendt fra den øvrige del af Vadehavet, siger Niels Kanstrup.

– Men det er også vigtigt, at der ses på en form for områdeforvaltning, så vi skelner imellem, hvor vi gerne vil have gæssene, og hvor de ikke er velkomne. Her kan jagt måske være et redskab til at flytte fuglene fra et denne sted til det andet. – Men det er vigtigt, at en sådan ordning er godt organiseret, så vi ikke bare jager fuglene planløst fra den ene mark til den anden.

– Derfor må vi sikre en bedre forståelse på tværs at grænserne og skabe bedre koordinering mellem forvaltningen både nationalt og regionalt, siger formanden for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har holdt to møder, se nærmere her: http://www.waddensea-forum.org/Specialissues/goose%20grazing.html

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »