Flere og flere grågæs dropper den farefulde rejse mod vinterkvarterer. I stedet bliver de standfugle i den milde, danske vinter

Af Jan Skriver, dof.dk, 21. dec. 2014

Grågåsen er i stigende grad blevet helårsbeboer i den danske natur, afslører de årlige punkttællinger i DOF. Flere og flere grågæs dropper den farefulde gåserejse mod vinterkvarterer i Holland og Spanien. I stedet bliver gæssene i tusindtal i den milde, grønne danske vinter …

Hvorfor flyve tusind kilometer sydpå og risikere at blive skudt eller ramt af andre ulykker, når temperaturen i december og januar i Danmark er behagelig, mens maden er rigelig og ligger frit fremme på marker og enge?

Det synes at være logikken bag grågåsens radikale ændring af sin trækadfærd de seneste årtier.

– Før 1990 var udgangspunktet, at stort set alle danske grågæs i løbet af efteråret forlod landet og trak mod syd for at overvintre. I dag er udgangspunktet blevet, at næsten alle gæssene forbliver i det danske landskab efter deres yngletid, og selv, når vinteren er meget hård, bliver et stort antal herhjemme. Antallet af overvintrende grågæs i Danmark er steget med i gennemsnit 22 procent om året de seneste knap 30 år. Grågåsen er dermed den danske fugleart, der er gået mest frem i vinterperioden de seneste cirka 40 år, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Han samler trådene i foreningens såkaldte punkttællinger, hvor rundt regnet 400 ornitologer tæller fugle på de samme lokaliteter og ad de samme ruter hvert år i perioden fra 20. december og en måned frem.

Disse standardtællinger betyder, at man skaffer sig overblik over udviklingen i bestandene for de 78 almindelige fuglearter, som overvintrer i Danmark, og de 108 almindelige fuglearter, som yngler hos os.

Fugle og klima

Flere danske grågæs er blevet standfugle i stedet for trækfugle. Årsagen bunder i klimaforandringer og den milde danske vinter

DOF’s punkttællinger har været gennemført hvert år siden vinteren 1985/86, og på den baggrund er der talmæssigt belæg for at døbe grågåsen om til en standfugl i stedet for som tidligere at placere den i kategorien af trækfugle.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »