Danmarks Naturfredningsforening har en særstatus til at rejse fredningssager, og denne mulighed skal – ifølge Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen – fastholdes

Af Redaktionen

Dansk Folkepartis ønske om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til selvstændigt at rejse fredningssager får ikke støtte fra Miljø- og fødevaremininster Jakob Ellemann-Jensen.

I et opslag på Facebook gør ministeren det klart, at DN også fremover skal have retten til at rejse fredningssager, der skal beskytte sårbar eller sjælden dansk natur.

“Jeg synes, at det er rigtigt fint i tråd med den danske foreningstradition, at Danmarks Naturfredningsforening har retten til at rejse en fredningssag. Og at det i øvrigt er Fredningsnævnet, der træffer beslutningen i sidste ende.”

Det skriver den danske minister på miljø- og fødevareområdet.

Samtidig påpeger han dog, at der også i fredningssager skal udvises respekt overfor de mennesker, som bliver berørt af en fredningssag.

“Det handler for mig om basal retssikkerhed, og det vil jeg gerne se på, hvordan vi sikrer på en bedre måde end i dag.”

Skriver Jakob Ellemann-Jensens i sit opslag, som kan ses herunder.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...