Rokoko-redaktionen bringer her et åbenhjertigt fyraftens-interview med vores Miljø- og fødevareminister, hvor vildsvinehegnet diskuteres over et glas Chateau de Gris

Af Rokoko-redaktionen

Det skal for god ordens skyld understreges, at dette interview har fundet sted i en sen aftentime på “Café Bacon en Masse” i det indre København.

Rokoko: Vildsvinehegnet – det er jo et emne, som har fyldt meget i medierne – hvordan skal vi tolke, at det alligevel skal sættes op, på trods af stor modstand?

Fødevareministeren: Jeg er nødt til at slå fast, at dette hegn er en absolut nødvendig del af regeringens strategi. Det er en tydelig signalværdi til landbrugsorganisationerne og vores ekportmarkeder, at vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå svinepest i Danmark. At der så er huller i hegnet, det må vi se stort på. Der er jo alligevel ingen fagfolk der tror på, at det kan holde grisene ude.

Rokoko: Ifølge forlydender, så har vi jo hørt, at bl.a. Harald Nyborg i Tønder overhovedet ikke kan dække efterspørgslen på akku-vinkelslibere i området. Sætter det ikke nogle tanker igang?

Fødevareministeren: Jamen jeg er da sikker på, at det ikke har noget med hegnet at gøre. Der er sikkert bare mange handymen i det sønderjyske. Og skulle der være nogen, som formaster sig til at skære i hegnet, så skaber det jo trods alt bare lidt ekstra beskæftigelse i udkantsområderne, og det kan da kun være positivt.

Rokoko: Men havde pengene så ikke været bedre anvendt til en stor annoncekampagne i aviserne – både målrettet udenlandske chauffører og Danmarks Exportmarkeder?

Fødevareministeren: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Der er jo ingen, der alligevel gider læse aviser mere. Og desuden skal vi ikke have alt for meget blæst omkring det med at transportere dyr eller kød. Nogen kunne jo begynde at stille spørgsmål ved det logiske i, at vi kører svin til slagtning i lande ramt af svinepest. Navnligt når vi så også importerer kødet til Danmark bagefter. Uha-uha – det skal nu nok uden for referat. Er der mere rødvin? Denne Chateau de Gris er virkelig god …

Rokoko: Men på den lange bane – skal hegnet så pilles ned igen, når faren er drevet over?

Fødevareministeren: Det kommer skam helt an på, hvordan det kommende valg går. Har vi stadig brug for DF til at danne regering, så er vi jo nødt til at have noget lokkemad liggende i skuffen. Og een af disse kunne jo være at bygge et par meter ovenpå hegnet. Den skal Tulle nok hoppe på, og så har vi jo sikret vores flertal igen. Er der først bygget ovenpå hegnet, så kan vi jo altid sætte strøm til bagefter, når finansloven skal på plads. Så alt andet lige, så er vildsvinehegnet guld værd for Venstre. Og 100 mio. – det er da billigt for at få regeringsmagten! Altså hr. redaktør – ét glas mere, og vi ryger lige i hegnet …


Roko-redaktionen gør opmærksom på, at vi er uden enhver form for jordforbindelse, og alt i øvrigt er det pure opspind. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »