Ifølge Miljø-og fødevareminister skal det være muligt at skyde ulve, der gentagne gange kommer for tæt på beboelse eller gentagne gange angriber husdyr

Af Redaktionen

»Vi skal have en tydeligere definition af, hvornår en ulv optræder problematisk og unaturligt, og hvornår vi så kan regulere den – altså skyde den.”

Det siger Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i følge JP.dk, der oplyser, at mininsteren vil præsentere sin tiltag torsdag d. 22. juni på et debatmøde i Ulfborg i Vestjylland.

KLIK og læs meget mere om ULV

Det nye tiltag vil betyde, at det skal være muligt at nedlægge en ulv, hvis den gentagne gange kommer inden for 50 meters afstand af menneskelig beboelse

Ulve, der gentagne gange forcerer et velholdt hegn, skal kunne skydes.

Men ulvene i Danmark bliver næppe erklæret fredsløse. Tilladelsen til at skyde en problemulv vil kræve godkendelse fra myndighederne.

Kommentarer fra de øvrige partier

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, siger:

Dansk Folkeparti lægger stor vægt på, at det skal være lettere at regulere problemulve. Det bliver det nu. Vi lægger også stor vægt på, at sagen skal tages op med EU for at se, om vi kan få mere fleksible regler. 

Liberal Alliances miljø- og landbrugsordfører, Carsten Bach, siger:

– For Liberal Alliance har det været vigtigt at få en definition af problemulve, som er klar, så det er tydeligt, hvornår en ulv er en problemulv, samtidig med at vi udvider muligheden for at få tilladelse til at skyde en problemulv.

Det Konservative Folkepartis landbrugs- og fødevareordfører, Orla Østerby, siger:

– Jeg lægger stor vægt på, at der kommer flere redskaber til at håndtere ulven, så vi kan tage hensyn til de mennesker i Vestjylland, som lever tæt på ulvene. Det er den nye definition med til. 

Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen siger:

– For Venstre er det afgørende, at vi får strammet op på reglerne, så flere ulve kan skydes, når de har en adfærd, der er problematisk over for mennesker eller husdyr. Det får vi med den nye definition på problemulv.

Den nye og udvidede definition bliver en del af Vildforvaltningsrådets arbejde med at lave en ny forvaltningsplan for ulven. Vildtforvaltningsrådet rådgiver ministeren, og forventes at aflevere et udkast til en ny forvaltningsplan for ulven efter sommerferien.

Naturstyrelsen opretter en ny ulvehotline, hvor dyreholdere fra 1. juli 2018 kan få hurtig hjælp ved et formodet ulveangreb.

Sideløbende arbejder Jakob Ellemann-Jensen også på, at der på EU-niveau bliver mere fleksible rammer for regulering af problemulve. Flere andre lande omkring Danmark har også oplevet problemer med ulven, og miljø- og fødevareministeren har været i dialog med den tyske regering om, hvordan EU-reglerne på området kan ændres.


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »