En opgørelse fra 2010 over antallet af danske naturfredninger bliver nu gennemgået og opdateret i dialog med International Union for Conservation of Nature

Af Miljøministeriet

Der er rejst kritik af Miljøstyrelsens opgørelse af de forskellige typer naturfredninger i Danmark, som findes indenfor International Union for Conservation of Nature’s (IUCN) definitioner.

Den seneste opgørelse er fra 2010 og bruges i officielle indberetninger til FN og EU om biodiversitetens tilstand i Danmark.

Miljøstyrelsens kategorisering af danske naturfredninger kritiseres for ikke at stemme med overens med IUCN’s internationale definitioner og kategorier af beskyttede områder.

Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger:

Jeg har i dag bedt Miljøstyrelsen om at gennemgå Danmarks naturfredninger i dialog med den internationale naturbevaringsorganisation IUCN, så vi er sikre på, at opgørelsen, der blev lavet i 2010, er korrekt, inden Danmark igen skal rapportere til internationale fora om fredningerne.

 

%d bloggers like this: