Natur, skov samt luft og emissioner konkurrenceudsættes. Det betyder, at der kan afgives tilkendegivelse, hvis man ønsker at afgive et tilbud på de konkurrenceudsatte områder

Af MST

Regeringen besluttede den 28. juni 2017 at konkurrenceudsætte Miljø- og Fødevareministeriets samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening over en 10-årig periode fra 2016-2026.

Første runde er delvis gennemført med konkurrenceudsættelsen i 2017 af jagt-og vildtforvaltning samt myndighedsbetjening på veterinærområdet. Nu gælder det natur, skov samt luft og emissioner hos Miljøstyrelsen. Konkurrenceudsættelsen får virkning fra den 1. januar 2021 og har en samlet beløbsramme på ca. 73 mio. kr.

Interessetilkendegivelser fra interesserede skal være fremsendt skriftligt via mail senest den 10. april 2018 klokken 12.00. Konkurrenceudsættelsesmaterialet forventes offentliggjort ultimo maj 2018 og fristen for afgivelse af tilbud forventes at blive 1. oktober 2018.

Læs mere, hvis du ønsker at afgive interessetilkendegivelse

Læs mere om den aktuelle konkurrenceudsættelse af Miljøstyrelsens faglige områder

Læs om proces for konkurrenceudsættelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening 

Yderligere oplysninger:

Om den aktuelle konkurrenceudsættelse: kontorchef Helle Pilsgaard, Miljøstyrelsen, Tlf. 72 54 26 16, mail: hepi@mst.dk

Om den generelle proces for konkurrenceudsættelse af den samlede forskningsbaserede myndighedsbetjening: Kontorchef Hans Peter Olsen, Miljø- og Fødevareministeriet, Tlf. 40 61 33 93, mail: hapol@mfvm.dk.

%d bloggers like this: