Millioner af fugle æder sig i disse dage fede i Vadehavet. De er på vej mod nord og bruger det næringsrige Vadehav som rasteplads inden den videre færd …

Af dn.dk

Fugle i millionvis begiver sig lige nu fra syd mod nord, og her i Danmark har vi faktisk områder, hvor mange af de trækkende fugle stopper op og æder sig fede, inden de flyver videre.

Vadehavet tiltrækker millioner af fugle. De befinder sig i store sværme. Lige nu kan man se op mod en halv million stære, som bedst er kendt fra fænomenet sort sol.

Der er også titusinder af bramgæs, ryler i massevis, lille kobbersneppe og rødben. Og de mange mindre fugle tiltrækker ørne og andre rovfugle. Området vrimler med fugle.

Vadehavet er et af Nordeuropas vigtigste fødesteder for en lang række fuglearter, som trækker mod Island, Grønland, Nordnorge, Svalbard og den nordrussiske tundra.

Et mekka af liv

Naturfredningsforeningens fugleekspert, Jan Pedersen, forklarer, at området er et smørhul for en lang række trækfugle netop på grund af specielle forhold i Vadehavet.

– Fuglene har simpelthen indstillet deres døgnrytme efter tidevandet. Når der er højvande, ligger de inde på land, og når der er lavvande er de ude i vaden, hvor de æder, siger Jan Pedersen.

Tidevandet er skyld i, at der er masser af føde i vaden. På bare én kvadratmeter i det, der ligner rent mudder, lever op mod 100.000 små muslinger, orme, rejer og snegle, som fuglene æder sig fede i.

Millioner af fugle i Vadehavet nu

Fuglene samler kræfter til den sidste halvdel af turen mod polar-egnene. Her flyver nogle af arterne flere dage i streg uden pauser for at nå de områder, hvor de skal yngle hen over sommeren. Det kræver en vis mængde energi. Og den får de i Vadehavet.

Se millioner af fugle i Vadehavet nu

Søren Eller, naturvejleder og formand i DN Tønder forklarer, at der er masser af muligheder for at se de mange fugle. Enten ved at køre ned fra Rømø-dæmningen mod syd mod Ballum, Hjerpsted og Højer.

Eller syd for Højer, hvor der ligeledes er masser af fugle, hvis man kører ad digevejene mod den ubevogtede grænseovergang, Siltoft.

– Ude i de ydre marskområder, ude ved Saltvandssøen i Margrethekog, er der masser af fugle at se. Saltvandssøen kan man komme til ved at køre ned til Siltoft og gå tæt på fra den tyske side, hvor det er lovligt at nærme sig, forklarer Søren Eller.

Han fortæller, at man kan stå på diget, hvorfra man kan se en lille del af de op mod 15 millioner fugle, som for tiden bruger Vadehavet som rasteplads. Helt op til seks millioner fugle befinder sig i marsken på en dag i træktiden.

Der er altså masser af fugle at se på i Vadehavet, hvis man planlægger at bruge Kristi Himmelfartsdag eller weekenden på at kigge på de flyvende skabninger.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »