Om vinteren er skovspurven tilsyneladende den mest talrige fugl i Danmark med omkring fire mio. individer. Det viser de første resultater af en helt ny metode til vurdering af fuglebestandene …

Pressemeddelelse om Fugle & Natur 11. november 2016

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemfører i øjeblikket en Atlas-undersøgelse for at levere en opdateret dokumentation for den aktuelle udbredelse af alle ynglende fuglearter i Danmark.

Det er tredje gang, at de danske fuglearter kortlægges på den måde. Tidligere er det sket i 1970’erne og 1990’erne.

Men det er første gang, at kortlægningen kombineres med en vurdering af det samlede antal fugle i Danmark.

Bestandsestimater

De såkaldte bestandsestimater af både ynglefugle og overvintrende fugle udregnes på baggrund af en ny metode.

Det er tællinger, hvor erfarne feltornitologer følger en fastlagt rute i landskabet og tæller fuglene i forskellige afstande ud til begge sider.

Hver tælling er nøjagtig en kilometer lang og varer en time. Data fra disse time-tælle-ture kan så efterfølgende bearbejdes til bestandsestimater.

Efter to vintersæsoner med tællinger er materialet nu stort nok til, at DOF kan offentliggøre de første foreløbige vurderinger af vinterbestanden af syv af de mest almindelige vinterfugle i Danmark.

– De første resultater tyder altså på, at den mest talrige vinterart er skovspurven med mellem 3,5 og 4,1 millioner individer efterfulgt af musvitten med mellem 2,8 og 3,1 mio. individer og solsorten med 2,4 til 2,8 millioner, siger biolog Thomas Vikstrøm fra DOF, som leder Atlas-projektet.

På pladserne fra fire til syv følger gråspurv, bogfinke, blåmejse og gulspurv.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »