Hvor stor skal en havørred være, hvis den er fanget i ferskvand og hvor meget skal en laks fanget i saltvand måle. Se opdaterede regler for alle arter

Af Finn Sivebæk, 18. juni 2020, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

I ny bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand er mindstemålet ophævet for udvalgte fiskearter i udvalgte områder.

Baggrunden er, at der er EU-regler, som forpligtiger erhvervsfiskerne til at lande hele deres fangst, også fisk som var under det gældende mindstemål og på den baggrund er mindstemålet ophævet i udvalgte områder. Dog er mindstemålet for ising og rødtunge ophævet i alle danske farvande.

Da der foregår både lyst- og fritidsfiskeri efter disse arter og i de berørte områder, så er reglerne beskrevet i en række foldere.

Ønsker du information om hvilke arter og hvilke farvande, der er omfattet af disse ændringer, så fremgår det af Fiskeristyrelsens foldere.

Her er Fiskeristyrelsens oversigt over folder for lokale regler for fiskeri.

Bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2018 og hedder: Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »