Danmarks Naturfredningsforening ønsker skærpede miljøkrav til minkfarme. Mink forurener nemlig rundt regnet tre gange mere end svin.

Af DN

Det skæpper ganske vist godt i statskassen, men det koster omvendt meget natur, når minkavlerne opdrætter de små pelsdyr. Derfor ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at kravene til minkproduktionen skærpes. En dyreenhed mink forurener tre gange mere end en dyreenhed svin.

Kvæler naturen

Danmark har 1400 minkfarme. Herfra strømmer luftbårent ammoniak fra pelsdyrenes gylle ud i mange følsomme naturområder som små overdrev og heder og kvæler naturen her. Det påviser Danmarks Naturfredningsforening i en undersøgelse med afsæt i Holstebro, som huser 14 procent af landets mink. Her har DN kortlagt ammoniaknedfald og påvist, at sarte naturarealer som enge, overdrev, moser, heder og småsøer får så meget kvælstof, at de risikerer at gro helt til i brændenælder.

– Minkavlerne har i årevis haft særdeles lempelige vilkår, når det gælder miljøet. Det er sket, selvom netop den gren af landbrugsindustrien er en af de mest forurenende og tillige den del af branchen, der oftest er placeret i de mest følsomme naturområder. Forureningen har kostet samfundet og naturen dyrt. Med de nye rekordhøje indtjeninger kan vi nu tillade os at kræve, at branchen selv går forrest for at rydde op efter sig, siger Thyge Nygaard, agronom og landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening. Den øvrige landbrugsindustri har for længst måttet investere i den miljøteknologi, som minkavlerne af økonomiske årsager har undgået.

Luk burene

• Der skal sættes en kort tidsfrist, f.eks. 3 år, for at alle minkfarme skal investere i gødningsrender og foretage daglig udmugning, som er med til at reducere ammoniakforureningen betydeligt.
• Alle minkfarme, som ligger tæt op sårbar natur, skal i løbet af 10 år flyttes væk fra den natur, til mere robuste lokaliteter, hvor de også kan få mulighed for at udvikle sig.
• Alle minkfarme skal i løbet af 10 år afvikle de åbne haller og i stedet have burene i lukkede haller
• Al minkgylle skal på sigt igennem biogasanlæg, for at sikre mod overgødskning med fosfor. Der skal derfor være leveringspligt, såfremt der inden for en nærmere specificeret radius, f.eks. 10 km. ligger er biogasanlæg og efterhånden som der bygges nye biogasanlæg skal eksisterende minkfarme levere gylle til disse.

En lukning af burene bør også kunne minimere udslippet af mink i den frie natur, som har store konsekvenser for den øvrige fauna.

Minister enig med DN

Også fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) er enig med Naturfredningsforeningen i, at kvælstofnedfald er et problem.
– Og jeg synes, minkfarmene skal løfte deres del af opgaven. Vi skal have en åben diskussion af, om vi måske skal regulere minkfarmene anderledes end i dag, siger hun til Ritzaus Bureau.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »