Vil miljøministeren sikre, at jægere, der bekæmper mårhund kan anvende natsigtemidler? Det spørgsmål ønsker Anni Matthiesen (V) besvaret af miljøminister Lea Wermelin. Se svaret på det rejste spørgsmål her

Af Redaktionen

Bekæmpelse af især mårhund sker efter mørkets frembrud og det har fået flere til at efterlyse brug af natsigtemiddel.

Men en tilladelse lader vente på sig.

Derfor har Anni Matthiesen (V) rejste følgende spørgsmål over for miljøminister Lea Wermelin.

Spørgsmålets ordlyd:

Da ministeren er ansvarlig for bekæmpelsen af mårhund og vaskebjørn, og hvor det er almindelig kendt, at en effektiv bekæmpelse af mårhund og vaskebjørn sker efter mørkets frembrud, vil ministeren da sikre, at der i samarbejde med justitsministeren bliver tilvejebragt de nødvendige regler og dispensationer, således at jægere, der bekæmper mårhund og vaskebjørn, kan anvende natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben, til denne opgave?

Anni Matthiesen (V) 

Spørgsmål om mårhund

Anni Matthiesen (V) har over miljømininsteren rejst nogle spørgsmål omkring brug af sigtemidler til regulering af mårhund og vaskebjørn.

 

Miljøminister Lea Wermelins besvarelse af spørgsmål stillet den 11. oktober 2019 af Anni Matthiesen (V).

Da de invasive arter mårhund og vaskebjørn kan gøre stor skade på nogle af vores truede hjemmehørende arter, ønsker jeg, at vi bekæmper mårhund og vaskebjørn med effektive midler. Samtidig ønsker jeg, at bekæmpelsen sker under hensyntagen til dyrevelfærden og inden for de accepterede samfundsnormer.

Jeg har bedt mit embedsværk om at undersøge mulighederne for at anvende natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben, i forbindelse med regulering af mårhund og vaskebjørn. Miljø- og Fødevareministeriet er derfor pt. i dialog med Justitsministeriet om de sikkerhedsmæssige hensyn knyttet hertil, og Miljø- og Fødevareministeriet er også ved at afsøge de faglige og jagtetiske aspekter. Det er allerede tilladt, at regulere mårhund og vaskebjørn ved foderpladser samt at anvende kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet.

Muligheden for anvendelse af natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben, indgår derfor i min samlede afvejning af effektive bekæmpelsesmidler i forbindelse med, at udkast til forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn er i offentlig høring. I den forbindelse ønsker jeg at rådføre mig med Vildtforvaltningsrådet vedrørende mulig adgang til at anvende natsigtemidler, som kan monteres på jagtvåben.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »