Forsvarsminister Søren Gade kiggede inden for hos patronsamlerne, der håber at få hjælp til at få patronsamling implementeret i våbenbekendtgørelsen.

Af Redaktionen

Under et byttemøde hos en patronsamler i Vestjylland med deltagelse af patronsamlere fra hele landet indfandt forsvarsminister Søren Gade sig. Ikke for at hilse på medlemmerne af Dansk Jagtpatronhistorisk Forening Aquila, men derimod på værten for byttemødet. Men da forsvarsministeren alligevel var på stedet, så kiggede han inden for hos patronsamlerne og fik lidt forklaring på, hvad de arbejder med.

Patronsamlerne benyttede lejligheden til at informere Søren Gade om problemerne for samlere af historiske jagtpatroner med at få politiets tilladelse til ikke blot nye patronsamlinger, men også at få fornyet hidtidige fem- og 10-årige tilladelser i takt med, at de udløber. Problemet er nemlig, at patronsamlinger ikke er implementeret i våbenbekendtgørelsen.

Den tillader derimod, at jægere og sportsskytter, der har legitim adgang til skydevåben, dvs. jagttegn/våbentilladelse, ligger inde med en vis mængde hagl- og kugleammunition eller begge typer til de våben, de har tilladelse til, men politiets mulighed for at give tilladelse til samlinger af historiske patroner findes ikke i bekendtgørelsen. Og det tyder på, at nogen sov i timen, da bekendtgørelsen blev udarbejdet og efterfølgende var i høring hos de involverede parter.

Forsøg på at få tilladelser til patronsamlinger implementeret i våbenbekendtgørelsen, har dog ikke manglet.

For fem år siden blev et oplæg forhandlet på plads i Rigspolitiets regi med deltagelse af også Dansk Jagtpatron Historisk Forening Aquila. Men det er aldrig kommet videre, og derfor føler patronsamlerne, at de i dag befinder sig i et politisk tomrum.

– Søren Gade bad os sende ham noget materiale, hvilket vi nu vil gøre i håbet om, at han vil argumentere for sagen hos justitsminister Brian Mikkelsen, siger Steen Elgaard Møller, formand for Dansk Jagtpatronhistorisk Forening Aquila, og føjer til, at mens patronsamlere i nogle politikredse næsten ikke engang kan få en midlertidig tilladelse med en ”politidirektørskrivelse”, så får patronsamlere i andre politikredse rask væk 10-årige samlertilladelser.

Steen Elgaard Møller mener, at det der har bremset for implementering af patronsamling i våbenbekendtgørelsen er, at politiet vil have uhindret adgang til kontrolbesøg hos patronsamlere med tilladelse til at samle på patroner.

Men kontrolbesøg strider imod grundlovens intention om boligens ukrænkelighed, fordi der her ikke vil være tale om, at politiet aflægger besøg ud fra en begrundet mistanke om, at personerne der bor på stedet, har begået en kriminel handling, der kræver et akut polititjek. Lovgivningen giver imidlertid ikke politiet mulighed for at aflægge et ”kriminalitets-forebyggende” besøg i en bolig.

– Vi har dog intet imod, at politiet får adgang til at kontrollere, hvordan patronsamlinger bliver opbevaret, når man ved kontrolbesøg vel at mærke holder sig til det. Det skal i hvert fald ikke være det, der blokerer for, at patronsamling bliver implementeret i våbenbekendtgørelsen på lige fod med, at politiet kan give tilladelse til samlinger af såvel skydevåben som blankvåben, argumenterer Steen Elgaard Møller.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »