Rotter er et stort problem mange steder. Men er mere eller mindre dresserede mink et våben, der kan anvendes, når rotter skal fanges i f.eks. brandestabler og udhuse ? Se video og døm selv

Video: Yalkru

%d bloggers like this: