Udbyttestatistik viser, at den nordamerikanske mink – der nu ser ud til at yngle i den danske natur – oplever det værste eller bedste resultat i cirka 20 år  

Af Redaktionen 

KLIK og læs mere om MINK

Er der ved at komme styr på mink i Danmark?

Set ud fra vildtudbyttestatistikken kan det god se sådan ud. De nye, foreløbige indberetninger – behandlet og udgivet af DCE, Århus Universitet – viser, at udviklingen fortsætter. Udbyttet over de sidste tyve år falder og falder. 

Indbretninger fra sæsonen 2018/19 viser, at der nu “kun” nedlægges 1.600 mink.

Da udbyttet – efter en årrække med kraftig opadgående vækstkurve – knækkede i 1999, blev der indrapporteret næsten 8.000 mink. 

 

Grafik: DCE, Århus Universitet 

 

I reglen antages at udviklingen i udbyttet for at afspejle udviklingen i den levende bestand. Men der er kun tale om en tommelfingerregel. Af og til kan der være forklaringer, der gør, at man ikke kan slutte denne sammenhæng mellem udbytte og levende bestand. 

DCE: Mink yngler efter meget at dømme i Danmark

Mink regnes som invasiv art og er derfor på Naturstyrelsens dødsliste over uønskede arter. 

Minkens oprindelige udbredelsesområde er Nordamerika, hvor den kan opleves fra Alaska til Florida i Syd.

KLIK og læs også artikel om MINK

I 1920’erne og 1930’erne blev amerikanske mink importeret til Europa som pelsdyr og der er undslupne pelsdyr, der har etableret fritlevende bestande i Danmark.

I følge DCE tyder meget på, at den amerikansk mink i nogle områder er begyndt at yngle i den danske natur. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »