Jagttid: 01.09.-31.01.

Mink er en invasiv art og må jages hele året. Mink kan reguleres som skadevoldende vildt.

Minkens naturlige udbredelsesområde er Nordamerika, fra Alaska i nord til Florida i Syd.

I 1920’erne og 1930’erne blev amerikanske mink importeret til Europa med det formål at avle dem som pelsdyr.

Undslupne dyr fra farme har etableret fritlevende bestande i hele Danmark, med undtagelse af enkelte mindre øer og Lolland-Falster, hvor minken kun forekommer sporadisk.

I resten af Norden og store dele af Europa er den amerikanske mink også vidt udbredt og ligesom i Danmark stammer disse populationer også fra dyr undsluppet fra fangenskab.

Meget tyder nu på, at den amerikansk mink nogle steder er begyndt at yngle i naturen.

LÆS MERE: Mink

Fakta om mink

 • Mink bliver 40-60 cm lange, dertil en hale på 15-20 cm. Hunnen vejer ca. 1200 gram, mens hannen når en vægt på 1700 gram. På minkfarme dog ofte større.
 • Den spiser primært fisk, fugle, små pattedyr, krebs og lignende. Et højeffektivt rovdyr med betydelig negativ effekt på vandfugle.
 • Hvis minken ikke kan spise hele byttet på en gang, gemmer den det i depoter, som er fordelt rundt omkring i dens territorium.
 • Mink har ikke særligt gode øjne, til gengæld er deres næse uovertruffen.
 • Parringen sker i februar-april måned. Minken er solitær, og hunnen passer derfor sine unger alene.
 • Vilde mink får mellem 4-6 unger pr. kuld. Ungerne følger moderen ud af hulen i 6-8 ugers alderen og bliver selvstændige i løbet af efteråret. Mink bliver kønsmoden som 1-årige.
 • Uden for parringstiden færdes hanner og hunner alene, og begge køn forsvarer et territorium mod artsfæller af samme køn. Territoriet, der oftest er langstrakt og smalt, er fordelt langs vandløb eller søbredder. Der er stor forskel på territoriernes størrelse, men der kan være tale om flere kilometer.
 • Territoriet markeres med sekret fra kirtler under halen.
 • Minken har svømmehud ved de inderste led af tæerne.
 • Mink kan forveksles med ilder og odder. Mink og ilder kan kendes fra hinanden ved at ilderen har en ansigtsmaske. Odderen er dobbelt så stor som minken, og har en lysere pels.
 • Til forskel fra ilderen er minken hurtigere i bevægelserne og langt mere aggressiv i sin jagtform, hvilket gør den til en bedre jæger.
 • Mink lever i bo som kan være en hule den graver i bredder eller brinker, men det kan også være en hulning under trærødder eller et leje mellem sten og krat. Græs, blade og hår fra byttedyr bruges ofte til at fore boet.

Kilde: Naturstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »