Er de norske ulve påvirket af hundeblod? Forskere bag igangværende undersøgelse er allerede klar med en sikker konklusion, som har udløst krav om alternativ undersøgelse

Af Redaktionen

Hvis det kan påvises, at de norske ulve er hybrider – altså blandinger mellem ulv og hund, kan det få uoverskuelige konsekvenser.

I givet fald kan det betyde, at ulven mister sin status som rødliste-art. Dermed kan ulven i Skandinavien gå fra at være beskyttet til at være uønsket.

En undersøgelse, der involverede tre amerikanske forskere, har nu set nærmere på problematikken. Og selv om de endnu ikke er færdig med undersøgelsen, slår forskerne fast, at de norske ulve er ægte ulve.

Læs mere: Ulve undersøges fra DNA fra hunde

Konklusionen tager udgangspunkt i allerede tilgængelig forskning og de tre forskere er allerede nu overbeviste om, at de norske og svenske ulve stammer fra Finland og det vestlige Sibirien.

Trysil kommune kræve alternativ undersøgelse

Det er den norske regering, der har bestil undersøgelsen, men i Trysil kommune er man ikke tryg ved den igangværende undersøgele, der forventes at tage flere år. Herfra kræves der en alternativ og i følge kommunen mere uvildig undersøgelse, der bl.a. skal gå til bunds i spørgsmålet om hybrider i den lokale ulvestamme i og omkring Trysil kommune.

Stokholm ulve kommer fra Trysil

Hybridteorien har fået ekstra vind i sejlene, da det har vist sig, at de to ulve, som siden sensommeren har sat skræk i livet på flere i udkanten af Stokholm, netop stammer fra Trysil.

De to ulve kendetegnes ved atypisk adfærd, hvor de udviser meget lidt respekt over for mennekser, når de jager i bebyggede områder ved højlys dag.

Adfærden har flere hævdet er et kendetegn ved ulve, der har en stor andel hundeblod i årerene.

Hvorvidt det vil lykkes Trysil kommune at skaffe midler til en undersøgelse af ulvene omkring Trysil er uvist. Nationalpolitisk er ulve dog i høj grad et tema.

Höyre og Centerpartiet er således positiv stemt overfor en lokal undersøgelse og skal i følge Jakt og Jägere støtte forslaget om at gennemføre en undersøgelse, der i bestræbelserne på at klarlægge den norske ulvs historie bl.a. skal se nærmere på DNA fra andre europæiske ulve.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »