Vildtforvaltningsrådet afholder torsdag d. 15. december møde og på dagordenen er der alt fra udsætning af vildt til smittede pindsvin og forvalting af bison

Den opmærksomme læser opdagede måske allerede d. 30. november 2016, at Vildtforvaltningsrådets dagorden kan hentes på Svana.dk

_mg_7969

“Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og fødeministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.” Kilde: Svana.dk

Linket til dagsordenen kan tilgås nederst på denne side, men på VFR’s emneoversigt kan man læse, at følgende punkter bl.a. er til behandling torsdag d. 15. december 2016:

Emner, der skal debatteres

Udsætning, drøftelse af principper for det videre arbejde

Jagttider

Buejagt

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Status for kronvildt

Invasive arter, herunder mårhund

Bramgæs

Pindsvin

Jagtegnsmidler

Forvaltning af bison

Vildtforvaltningsrådet består af følgende medlemmer:

Formand Jan Eriksen, tlf: 40332122, jejaneriksen@gmail.com
Landbrug & Fødevarer (næstformand) Husmand Henrik Bertelsen, tlf: 40374635, stavnsbjerg19@gmail.com
Landbrug & Fødevarer, godsejer Lars Hvidtfeldt
Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
Danmarks Naturfredningsforening, præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
Dansk Skovforening, godsejer Niels Iuel Reventlow
Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. TorpLæs mere:Vildtforvaltningsrådet

Hent Vildtforvaltningsrådets dagsorden her:

Dagsorden til møde i Vildtforvaltningsrådet 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »