Sidste år blev der for første gang fastsat kvote på afskydning af ulve i Montana. Det afstedkom voldsomme protester. Nu er kvoten kraftigt forøget.

Af Redaktionen

Jægerne i Montanta – og tilrejsende fra alle andre stater og udlandet – kan skyde mere end dobbelt så mange ulve i den nordvestlige del af Montana i år. De fem medlemmer af ”Fish, Wildlife and Parks Commission” besluttede nemlig for nylig at forøge kvoten fra 75 til 186. Afgørelsen var enstemmig. Afgørelsen kommer på et tidspunkt hvor den statslige organisation er begravet til halsen i sagsanlæg fra dyreværnsforeninger, private, og grupper af forkæmpere for ulvens fortsatte udbredelse.

Alle ønsker de ulven beskyttet og genplaceret på listen over truede dyrearter, hvorfra Montana fjernede den sidste år. Ulven er stadig på listen over truede dyrearter i randstaterne, herunder Wyoming, men også her arbejdes der på at få ulven gjort jagtbar i takt med at flokkene forøges i størrelse og skadevirkningerne bliver åbenbare. Kommissionen er opmærksom på at der skydes mange ulve ulovligt for at beskytte kvæg og får på de kanter og truer med at kvoten kan blive sat ned hvis der stadig skydes ulve udenfor den fastsatte jagtsæson.

Hvordan det så skulle hjælpe farmerne er uvist. Udtalelsen blev fremsat på kommissionens seneste møde der blev holdt for åbne døre i et stuvende fuldt lokale. Forinden havde de modtaget mere end 1.500 breve fra tilhængere og modstandere af ulvejagt. Nogle vil have bestanden af ulve ned på 150, andre have dem totalfredet. Tonen i brevene og debatten fik en af medlemmerne i kommissionen til at sige at mange af de modtagne indlæg var baserede på snæversynethed, ufleksible og uforsonlige følelser for/imod ulve og intolerance overfor andres meninger, mere end fakta og fornuft.

Et vidne om hvor store følelser der er aktiveret rundt omkring i forbindelse med jagt på ulv. Han sagde videre at kvoten er fastsat med udgangspunkt i den indflydelse ulvene bevisligt har og har haft på elk og husdyr samtidig med at man ønsker en sund ulvebestand i staten på et niveau lige under 500 individer. Sidste år blev der solgt mere end 15.000 ulvelicenser til en pris af 19 dollar for de lokale og 350 dollar for jægere fra andre stater og udlandet. Men kun de 75 blev altså udnyttet til lovligt at skyde en ulv.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »