Mursejleren er konstant på vingerne og årligt flyver den, hvad der svarer til elleve gange rundt om jordkloden, hvilket er en distance på 438.000 kilometer

Af Redaktionen

Mursejleren (Apus opus) er en 16 til 17 centimeter lang, strømlignet fugl. Den vejer mellem 35 og 50 gram og har et vingefang på mellem 42 og 48 centimeter.

Mursejleren er sortbrun med en gråhvid strube og har stive, seglformede vinger. Dens ben er korte og medfører at den ikke kan bevæge sig på eller lette fra jorden.

Mursejlerne kan nå op på 100-200 km/timen, når den flyver.

Fuglen er således bygget og skabt til et liv i luften. Mursejleren sover endda oppe i luften.

Udbredelse

Mursejleren er en rimelig almindelig ynglefugl og trækgæst især i byerne på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Ikke så almindelige i Vestjylland, formentlig på grund af den hårde blæst og mangel på især høje bygninger.

Den estimerede bestand i Danmark i 2011 var omkring 15.000 ynglepar.

Mursejlerens levevis

Mursejleren er en trækfugl og overvintrer i Afrika syd for Sahara. Mursejleren ankommer først til Danmark i maj og trækker sydpå igen sidst i juli til september.

Mursejleren lever udelukkende af flyvende insekter og smådyr den kan fange i luften. Den er derfor afhængig af temperatur og kan flyve langt for at finde føde, hvis temperaturen er for lav i Danmark.

Voksne fugle kan leve 5-6 døgn uden føde imens ungerne kan gå i et dvalestadie og derfor tåle sult i op til 12 døgn.

Med undtagelse af få ugers rugetid tilbringer mursejleren hele døgnet og hele sit liv på vingerne. Den er i stand til både at parre sig og sove i luften.

Mursejleren ses ofte flyvende i flok i høj fart over bygninger imens den udstøder de karakteristiske høje skrig.

Fuglen anbringer sine reder i klipperevner, spættehuller og huller i træer. Desuden udnytter den også i høj grad høje bygninger i byerne, hvor de bygger rede og opholder sig under tagsten eller i sprækker. Reden bygges af fjer og plantedele, som fuglen samler i luften og derefter klistrer sammen med spyt.

Mursejleren får 1 kuld om året og lægger 2-3 æg. Efter at have ruget i cirka 19 dage klækker æggene og efter 40-45 dage er ungerne klar til at gå på vingerne.

Når ungerne er flyvefærdige, begynder de voksne fugle trækket sydpå.

Når ungerne forlader reden er de på vingerne uafbrudt i 10 måneder.

Mursejleren flyver gennemsnitligt 438.000 km om året svarende til 11 gange rundt om Jorden!

Fuglen lever i flokke og yngler i kolonier. Det samme mursejlerpar kan holde sammen flere år i træk.

Vidste du ..?

Mursejlerens latinske navn apus kommer fra græsk og betyder ”uden ben”. Mursejlerens ben er meget korte, faktisk korte at den hverken kan lette fra jorden uden hjælp eller sidde på el-ledninger og på grene.

Sådan er arten beskyttet

Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
Bonn-konventionens liste II
Bern-konventionens liste II
Fredet
CITES/Washingtonkonventionen liste II /bilag A

Kilde: Miljøstyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »