EU-domstolen slår i en kendelse fast, at Malta har overtrådt europæisk lov ved at tillade forårsjagt på turtelduer og vagtler. Den internationale fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife hilser afgørelsen velkommen

Den i mange år massive jagt på ferieøen Malta i Middelhavet syd for Italien har længe været en torn i øjet på fuglebeskyttelsesorganisationen BirdLife International, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en del af. Nu har de vilde fugles internationale talerør fået EU-domstolens ord for, at Maltas forårsjagt på turtelduer og vagtler i årene 2004 til 2007 har været i strid med europæisk lov og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. BirdLife forventer derfor, at Malta permanent og en gang for alle forbyder sin forårsjagt på vagtler og turtelduer, der trækker fra deres vinterkvarterer i Afrika og nordpå.

Millioner af trækfugle bruger hvert år Malta som trædesten på trækket over Middelhavet, men titusinder ender deres dage som følge af jagten på ferieøen. Maltesiske jægere har et utal af fredede rovfugle på deres samvittighed, og blandt jægernes fugleofre har i mange år været forårstrækkende turtelduer og vagtler, som i EU anses for at have en såkaldt ”ugunstig bevaringsstatus”. Det vil sige, at de hører til i kategorien af truede fuglearter i Europa. – Malta trænger til at komme på linie med EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og helt forbyde sin forårsjagt, siger BirdLife Maltas præsident Joseph Mangion i en pressemeddelelse.

– På den anden side set, så er Maltas jægere, som vi har sagt mange gange tidligere, i deres gode ret til at praktisere jagt om efteråret med de gældende regler og fredningsbestemmelser, der nu engang er vedtaget på internationalt niveau, siger præsidenten for Maltas afdeling af den internationale fuglebeskyttelsesorganisation. Med loven i hånden vil det være muligt for Maltas jægere at jage og nedlægge godt 30 arter af fugle om efteråret. BirdLife Internationals erfaringer fortæller, at maltesiske jægere i årtier har skudt på alle årstider og på snart sagt alle arter, der fløj hen over øen. Frem til 4. oktober arrangerer BirdLife Malta en lejr, hvor ornitologer og fuglevenner fra hele verden er indbudt til at deltage i kampen for at bremse den ulovlige jagt på rovfugle. I foråret 2009 deltog medlemmer af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Ungdom i den internationale Spring Camp på øen, hvor fuglevennerne forsøgte at bidrage til et stop for den ulovlige forårsjagt og fældefangst af trækfugle.

%d bloggers like this: