Hvilke grundlæggende værdier bygger vores naturforståelse egentlig på og er en dybere indsigt i vores kristne baggrund en slags missing link, når det drejer sig om at forstå sit eget og andres natursyn?

Af Michael Sand

Vil man forstå sit syn på sig selv, på andre og den verden vi lever i, må man forstå vores baggrund og det vi er skabt og formet af.

Er man født i et samfund, funderet på kristne værdier som det danske og europæiske, må man kende de basale kristne budskaber, hvis man vil orientere sig og forstå hvorfor vi opfatter livet og verdenen, som vi gør. Det gælder ikke kun vores forståelse for eget natursyn, men også andres syn på natur og samfund.

Uden en dybere indsigt i de bagvedliggende værdier, der har skabt og formet os, kan det være vanskeligt at definere et mere fundamentalt og overordnet natursyn.

Den ene holdning kan da være lige så rigtig eller forkert som den anden og vi kan som naturbrugere have svært ved at nå ind til kernen af hinandens synspunkter. Har vi ikke en rød tråd og et mere overordnet kompas er vi tilbøjelige til at orientere os fra sag til sag.

I den offentlig naturdebat er det mig indtryk, at forståelsen for vores kristne baggrund er et missing link. Og selv om Biblen naturligvis ikke giver konkrette anvisninger på hvad vi skal mene om jagt, ulve og de nye naturnationalparker etc. bunder mange af vores grundlæggende synspunker alligevel i en mere eller mindre bevist fortolkning af Biblen.

På Netnatur.dk vil derfor i en nye serie om naturen og Biblen tage det første spadestik og forsøge at gøre os selv og vores læsere lidt mere beviste om vores åndelige baggrund og hvorfor vi ser på hinanden og naturen som vi gør.

Og selv om det ofte hævdes, at naturen spiller en lille rolle i Biblen, kan man på allerførste side i det gamle testamente læse, hvordan mennesket helt overordnet set bør placere sig i forhold til andre levende skabninger.

Denne bibelske anvisning er stadig det grundlæggende udgangspunktet for vores opfattelse af os selv og naturen – næsten uanset hvordan vi definere os selv i forhold til naturen. Det er mit indtryk, at vi over den næste tid vil finde flere fortolkninger, der kan skærpe vores forståelse for hvorfor vi ser på livet og verdenen som vi og andre gør.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »