Ny bog formidler de seneste 15 års viden, knowhow og erfaringer fra det praktiske arbejde med at forbedre forholdene for vildtet i den danske natur – med skyldigt hensyn til jordbruget

Af Redaktionen

Natur- og vildtpleje har været i stærk vækst herhjemme de seneste 15 år – ikke mindst når det gælder markvildtet: agerhøns, harer, fasaner. Og i dag er resultaterne begyndt at vise sig. Erfaringerne fra denne indsats er nu blevet samlet i bogen ”Natur- og vildtpleje”, som Landbrugsforlaget netop har udsendt. Heri behandles alle aspekter af det store område: Naturtyper, grundlæggende vildtbiologi, bæredygtig jagt, landbrug, skovbrug, terrænpleje, bestandpleje og meget mere.

Ambitionen med bogen har været at samle den tilgængelige viden og knowhow fra natur- og vildtpleje i Danmark på et praktisk orienteret bedriftsniveau – noget som ikke er forsøgt tidligere. Det sker over 544 sider, gavmildt illustreret med fotos, tegninger, grafer og tabeller.

Central deltager

Forfatteren til ”Natur- og vildtpleje”, Niels Søndergaard, har været en af de centrale personer i de seneste 15 års udvikling. Han er i dag chef for rådgivning, strategi og udvikling inden for jagt og vildtforvaltning i HedeDanmark a/s. Inden da var han chef for Vildtforvaltningsskolen, Kalø og Danmarks Jægerforbunds uddannelsesafdeling, ligesom han tidligere har arbejdet med praktisk vildtforvaltning, skovbrug og naturpleje i Skov- og Naturstyrelsen. ”Jeg har haft det privilegium at være med, hvor tingene sker, ikke mindst som rådgiver og underviser af professionelle til en lang række funktioner inden for natur- og vildtpleje.

Det har givet mig en indsigt og viden, som jeg med bogen gerne vil stille til rådighed for andre,” siger Niels Søndergaard. Han understreger, at udgangspunktet for alle hans aktiviteter – og dermed også for bogen – er, at natur- og vildtpleje kun bliver en succes, hvis det kan integreres i moderne jordbrug, såvel landbrug som skovbrug. ”Men heldigvis har de seneste år budt på en stadig større forståelse mellem de to parter – jordbrugeren og vildtplejeren,” konstaterer Niels Søndergaard.

Værdifuldt vildt

Han gør i den forbindelse opmærksom på, at vildtet i det danske skov- og landbrugsland udgør en stor værdi – både økonomisk og rekreativt. ”I mange skove er værdien af jagten enormt høj, og her vil der ofte være god økonomi i målrettet vildtpleje frem for intensivt jordbrug,” fastslår Niels Søndergaard.

Det er hans håb, at ”Natur- og vildtpleje” vil give et yderligere boost til de senere års opadgående kurver for den praktiske indsats på skov- og landbrugsbedrifterne.

”Bogen præsenterer viden, men den gør mere end det: Store dele af den er så praktisk orienteret, at den mere eller mindre kan bruges som en ”kogebog” på den enkelte bedrift,” mener Niels Søndergaard.

Niels Søndergaard: ”Natur- og vildtpleje”, Landbrugsforlaget 2009, 544 sider, gennemillustreret med forfatterens egne fotos, 496 kr. ekskl. moms og porto. Yderligere info og bestilling via landscentret.dk/netbutikken.

Konference følger bog op

I forbindelse med udgivelsen af ”Natur- og vildtpleje” arrangerer Dansk Landbrugsrådgivning og HedeDanmark a/s en konference om samme emne. Det sker tirsdag den 19. maj i Fredericia. Konferencen vil være lige så praksisorienteret i sit sigte som bogen – understreget af muligheden for at gå med på en markvandring.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »