Overdrevene er en af de naturtyper, som huser flest truede arter i Danmark. Hvis man ser på, hvor meget naturtypen fylder i landskabet, så er mængden af forskellige sjældne arter overvældende stor …

Af DN

Blomsterne begynder i øjeblikket at springe ud på overdrevene. Her kommer masser af farver fra de mange forskellige blomster-, græs- og urtearter, samt fra de enkeltstående buske, som fordeler sig ud over et oftest bakket landskab. Overdrevene er et mekka for botanikere, som leder efter specielle planter, da de huser en stor del af de truede og sjældne danske plantearter.

Men overdrevene er truede, fordi de bliver tilført mere næring fra landbruget, hvilket har konsekvenser for plantelivet. Næringen får nemlig nogle plantearter til at skyde ekstra meget i vejret.

– Plantearter, som har satset på at være helt nede ved jorden, taber konkurrencen, når alle andre skyder op på grund af øget næring, siger biolog og planteekspert hos Danmarks Naturfredningsforening, Jan Pedersen. Det gælder blandt andet en række orkidéarter, som hvid sækspore og bakkegøgeurt. Det betyder, at områderne i stedet for at være dækket af en masse forskellige arter, bliver dækket af høje planter som draphavre og brændenælder, og ikke at de arter, som normalt kendetegner overdrevene.

Køer skabte overdrevene

Overdrevene er typisk jord, som historisk har været umulig at dyrke. Jorden er tør og ligger ofte på bakkeskrænter. Det var her, man lod kreaturerne gå, så de i fred kunne æde bevoksningen.

– Ved at sende køerne derud, kunne man alligevel hive nogle næringsstoffer ud af jorden, siger Lisbet Ogstrup, landbrugspolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening. Den ringe og næringsfattige jord, kombineret med mange hundrede – nogle steder tusinder – af års afgræsning, betyder, at plantelivet på overdrevene er helt unikt. Men denne balance er ved at rykke sig:

– Der er en stigende tilstandsændring i områderne. Overdrevene bliver påvirket af randeffekten – af gødskning, forklarer lektor på Københavns Universitet, Hans Henrik Bruun, som blandt andet forsker i biodiversitet. Han understreger, at overdrevene i Danmark generelt har det skidt, og at de i højere grad er domineret af høj vegetation, som brændenælder og draphavre, mens den lave vegetation, som tidligere kendetegnede områderne, bliver udkonkurreret. Det betyder, at der vil være færre plantearter på overdrevene, og dermed færre spændende blomster, som for eksempel orkidéerne.

Artsrigdommen taber

Kun omkring 0,6 procent af landet er dækket af overdrev, men 20 procent af landets truede plantearter holder til netop her, og de truede planter er kommet under yderligere pres, forklarer Jan Pedersen.

– Det er sværere at overdrevsplante. Det har været svært de sidste 10-20 år, og nu bliver det endnu sværere, siger han, og nævner den nye landbrugspakke. Og den påstand står han ikke alene med.

– Ved at tilføre mere næring, får man rykket konkurrencen. Den værdifulde natur bliver forarmet og bliver fortrængt af konkurrencedygtige arter, der er almindelige overalt i agerlandet, siger Hans Henrik Bruun. Det vil sige, at de planter, som er tilpasset den næringsfattige natur taber. Og når de taber, så mister vi en pæn del af den artsrigdom, som vi har i Danmark.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »