DN’s Samråd Fyn tildeler hvert år en pris for fremragende naturpleje. Prisen gives til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for at bevare planter og natur … 

Af DN

I år fik Jens Christensen og Erik Pedersen sammen med Jytte Schaldemose fra Jersore naturprisen af DN Samråd Fyn for at pleje store naturområder på Fyn med deres kvæg. Engagementet i kvægdrift og interessen for naturpleje på fredede naturarealer er drivkraften bag landmændenes indsats. Deres mission er at holde kvæg ude under åben himmel året rundt langt fra stald, bås og kornfodring og i stedet lade dyrene leve af vegetationen alene – dog suppleret med foder i de meget hårde vintre.

– Det var oplagt, hvem der skulle have prisen i år, siger Kurt G. Holm fra DN Samråd Fyn. Begge hold gør et imponerende stykke arbejde for de sarte naturområder, som ikke ville kunne klare sig i kampen mod naturens grokraft. Der er meget at se til, selvom kvæget går ude hele året, for dyrene står spredt ud på mange arealer på store dele af Fyn, fortæller Kurt G. Holm.

Naturpleje som driftsform

Det startede oprindeligt ved, at Aage V. Jensens Fonde, der ejer store naturområder i landet og har stor bevidsthed om naturpleje, tog kontakt for at spørge om Fondene kunne få stillet kvæg til rådighed til afgræsning af fredede naturarealer. Det bredte sig hurtigt til naturområder på Nord- og Vestfyn, hvor mange fredede naturområder i dag har landmændenes kvæg til at pleje naturen og derved bevare rigdommen af planter og insekter.

Dyrene skal tilses mindst hver tredje dag for vand, læskure, slagtning og kalve der er på vej. Og blot at indfange dyrene til øremærkning er ikke let, oplyser Kurt G. Holm om prismodtagernes arbejde.

– Til gengæld findes der ikke bedre naturplejere end kvæg. De er skånsomme og mere selektive i deres fødevalg til forskel fra får og geder. Naturområder som enge, gamle overdrev og heder rummer en rigdom af planter og insekter, der er afhængige af lys og plads og her har de græssende kvæg en afgørende evne til at holde de åbne landskaber fri, slår Kurt G. Holm fast.

Dyrene genskaber naturen

Det er langt over 100 skotske Galloway- og Herford-kvæg, der holder krat, hyben, tidsler og brændenælder nede på Fyn, og dyrene får selv al den næring, de skal bruge for at overleve ude hele deres liv. Der er mange flere naturområder, der kalder på naturpleje, så udsigterne for naturen og for kvæget er gode. Sjældne planter som engblomme og fredede orkideer får igen de rette vækstbetingelser af lys og luft til at indtage pladsen på engene, når tilgroningen holdes nede.

Stor anerkendelse til naturplejerne

Danmarks Naturfredningsforening Samråd Fyns naturpris var to smukke akvareller med motiver fra naturen af den kendte naturkunstner fra Nordfyn, Ole Runge. Akvarellerne blev overrakt til Jens Christensen, Erik Pedersen og Jytte Schaldemose ved en lokal reception i Bogense med borgmester Morten Andersen og statsskovridder Søren Strandgaard og Danmarks Naturfredningsforening Samråd Fyn, det alle holdt taler og roste prismodtagernes indsats for naturen.

 

%d bloggers like this: