DR P1 Orientering har afsløret, hvordan Naturstyrelsen har fået fjernet flere dele af konklusionerne i et rapport om kobber og vildtdød, skrevet af forskere fra Aarhus Universitet og DTU

Notatet belyser, hvorvidt den massive udledning af kobber-holdig gylle fra landbruget kan være årsag til sygdom og dødsfald blandt rådyr og harer.

Kobber er et tungmetal, der optræder som et livsvigtigt sporstof for alle højere dyre- og plantearter, men for store mængder af kobber er til gengæld giftigt.

Forskerne havde oprindeligt skrevet i notatet, at de store mængder kobber “bør vække bekymring”. Men dette kom altså ikke med.

Udeladelsen af teksten, som Naturstyrelsen officielt har beklaget i udsendelsen og kalder “en fejl”, er afsløret af biolog Søren Wium-Andersen.

Danske svineavlere tilsætter hvert år det foder, som de giver deres smågrise flere hundrede ton kobber, for at forhindre, at smågrisene får diarré. Ikke alt kobber optages ikke i grisene, og udledes derfor i gyllen, som efterfølgende spredes på markerne.

Koncentrationen af kobber er derfor steget år for år på de danske marker.

Får kan dø af kobber

Det er en kendt sag, at får ikke kan tåle kobber – de kan faktisk dø af selv mindre koncentrationer. Derfor spreder landmænd ikke svinegylle på marker, som skal afgræsses af får.

Dette har man i øvrigt også påvist i flere udenlandske undersøgelser, hvor man har undersøgt episoder med massedød blandt får.

Det er imidlertid aldrig blevet belyst, om kobberet også skader andre dyr – blandt andet harer og råvildt.
Vildtforvaltningsrådet ville derfor gerne have denne sammenhæng undersøgt nærmere.

Forskerne bag notatet er meget stærkt utilfredse med, at Naturstyrelsen – som selv har bestilt rapporten – har bedt om, at notatet blev ændret.

Tilbage står forskerne således og kan virke både inkompetente, useriøse og ugrundige. Forskerne følte ikke selv, at de længere kunne stå inde for indholdet af deres egen rapport.

Naturstyrelsen oplyser, at dele af notatet røg ud ved en fejl.

DR P1 Orientering har imidlertid dokumentation for, at det er Naturstyrelsen selv, der har bedt om at få dele af rapporten fjernet – og dette til trods for, at der er målt større koncentrationer af kobber i råvildt på Fyn, sammenlignet med raskt råvildt andre steder.

Hverken be- eller afkræftning

Forskerne har ikke kunne påvise, at kobber er den direkte sammenhæng med massedøden af råvildtet på Fyn – men omvendt kan man heller ikke afkræfte, at der er en sammenhæng.

– De mængder af kobber, der udledes på arealerne via gylle og slam, sammenholdt med visse drøvtyggeres følsomhed over for kobber, bør imidlertid vække bekymring.

Dog har vi ikke, på baggrund af undersøgelserne, bevis for, at kobber er en stort problem i dansk råvildt.
Hvis man skal tage problemet alvorligt, bør man imidlertid gennemføre en undersøgelse af dansk markvildt for indholdet af spor-mineraler.

Men Naturstyrelsen ønskede ikke, at disse dele af forskernes undersøgelser blev offentliggjort.

På baggrund af DR P1 Orienterings klarlægning af sagen, har Naturstyrelsen nu valgt at sende hele den oprindelige – og uredigerede rapport – videre til Vildtforvaltningsrådet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »