DR har bragt historier om, hvordan Naturstyrelsens ansatte har medvirket ved afholdelse af reguleringsjagter. I den forbindelse omtales en ny jagtpolitik, som kan læses her

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 127)

Af Naturstyrelsen 27. august 2015

Jagtpolitikken giver for første gang styrelsens medarbejdere konkrete retningslinjer for, hvem der kan medvirke ved og inviteres til jagt på de arealer, som Naturstyrelsen forvalter: invitationsjagter, nyjægerjagter, betalingsjagter – og også reguleringsjagter, som DRs artikler drejer sig om.

Reguleringsjagter udgør 10 pct. af jagterne og er typisk jagter, hvor man afskyder vildtet i slutningen af jagtsæsonen, så bestanden får den ønskede størrelse.

KLIK og se den nye jagtpolitik her

Det præciseres i den ny politik, at Naturstyrelsens medarbejdere, der er beskæftiget med jagt, kan og skal deltage i jagter som en del af deres arbejde. Disse medarbejdere modtager løn for at deltage.

LÆS OGSÅ: Kun få får løn og kørepenge til jagt

Derudover kan medarbejdere i rokeringsordninger, der forventes at skulle arbejde med jagt, i begrænset omfang deltage i reguleringsjagter for at vedligeholde deres jagtkompetencer – det skal dog ske uden løn, og der ydes ikke tilskud til kørsel.

– Jagt- og vildforvaltning er et arbejdsområde for mange medarbejdere i Naturstyrelsen. Vi er myndighed på området (administrerer jagttegn, afholder jagtprøver, vejleder borgere om jagt- og vildtforvaltning mm), og vi har ansvaret for vildtbestandene på ca. 200.000 ha skov- og naturarealer. DR har igennem længere tid interesseret sig indgående for, hvem der har deltaget i jagter hvor og hvornår.

– Nogle betragter opgaver knyttet til jagt som et gode, og det kan føre til mistænkeliggørelse af vores ansatte, selvom de egentlig bare passer deres arbejder eller – for egen regning i deres fritid – vedligeholder kompetencer, som er relevante for styrelsen.

– Derfor er jeg glad for, at vi har fået præcise retningslinjer for, hvem vi skal invitere med på de forskellige jagttyper og hvilke medarbejdere, der kan deltage og på hvilke betingelser. De nye retningslinjer vil komme til at medføre mindre justeringer af vores nuværende praksis, siger direktør Hanne Kristensen.

Direktør Hanne Kristensen har samtidig meddelt, at styrelsen som led i den nye jagtpolitik vil gennemgå, om der er yderligere arealer, hvor jagten kan udlejes, uden det kommer i konflikt med andre brugeres interesser. Det gælder også spørgsmålet om, om reguleringen af dåvildtbestanden på Livø – hvortil en stor del af den omtalte jagt med egne medarbejdere er foregået – kan afvikles på andre måder end i dag, selv om øen er fredet.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 134)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »