Det er specielt folk på landet og i sommerhusområderne, Naturstyrelsen henvender sig til …

Af Peter Thisted

Alt for mange steder har folk plantet nåletræer. Nåletræer er – med undtagelse af bl.a. skovfyr og taks – alle importeret til Danmark på et tidspunkt.

Træerne er ikke særligt vindstærke, og er i det hele taget ikke optimale i det danske klima.

Hvor grantræer har et vandretliggende rodnet og derfor let vælter, har f.eks. skovfyr pælerod i lighed med egetræet.

De hjemhørende arter bidrager også væsentligt mere til biodiversiteten. For eksempel lever der omkring 800 insektarter på og omkring et egetræ.

Skal man plante nyt efter Bodil, så er det jo ulig også sjovere at plante en eg i stedet for en rødgran. En rødgran lever i gennemsnit 30 år, hvor egen jo bliver væsenligt ældre.

Den ældste kende eg i Danmark er Kongeegen ved Jægerspris. Dette træ er 1.800 år gammelt og har en omkreds på 14 meter.

 

%d bloggers like this: