Naturstyrelsen opgiver nu projektet med permanent at få fjernet minken fra den danske natur …

Af Redaktionen

Minken er en invasiv art, og den er stadigvæk særdeles uønsket i Danmark.

Den er oprindeligt kommet til landet som undslupne dyr fra de pelsfarne, der siden 30’erne har været i Danmark.

Siden 1999 mener man, at omkring 60.000 mink er unsluppet fra pelsfarmene.

Imidlertid er det Naturstyrelsens vurdering, at det ikke længere vil være muligt helt at fjerne minken i den danske fauna. Men man har naturligvis ikke opgivet at holde bestanden nede, da den stadigvæk er en stor skadevolder.

Naturstyrelsen skriver i øvrigt om minken

Mink må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mink kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering ved skydning kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn.

Regulering i form af fældefangst er også tilladt når det gælder mink. Der må kun benyttes fælder, der fanger dyret levende. Fældefangst må også foretages af personer uden jagttegn. Hvis man fanger en mink i en fælde på egen jord, er den i menneskelig varetægt og skal herefter aflives dyreværnsmæssigt forsvarligt. Dette kan for eksempel gøres med en luftbøsse, direkte i fælden, og kræver ikke jagttegn.

Al regulering, hvad enten det er i form af fældefangst eller med skydevåben, må kun finde sted på egen jord eller hvor man har fået tilladelse til at foretage regulering.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »