Naturstyrelsen Trekantsområdet udbyder jagten på to arealer. Det drejer sig om Trommersgård og Gyttegård

Af Naturstyrelsen

Udbudsannonce, oversigtskort, jagtlejekontrakt, tilbudsblanket og faktaark og arealbeskrivelse kan findes og udskrives ved at klikke ind på de enkelte arealer her nedenfor.

Tilbudsblanket fremsendes inden mandag den 30. april 2018 kl. 12.00 til:

Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Kuverten bedes mærket: ”Tilbud på [jagtleje arealets navn]”.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Skovfoged Simon Bo Sørensen,
tlf. 93 59 69 72 eller via E-mail: simbs@nst.dk

Trommersgård

Udbudsannonce

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Jagtlejekontrakt

Bilag 3 – Tilbudsblanket

Bilag 4 – Faktaark og arealbeskrivelse

Gyttegård

Udbudsannonce

Bilag 1 – Oversigtskort

Bilag 2 – Jagtlejekontrakt

Bilag 3 – Tilbudsblanket

Bilag 4 – Faktaark og arealbeskrivelse

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »