133 ha jagt udlejes af Naturstyrelsen for en periode på fem år. Tilbud skal være fremme senest d. 20. marts, hvis man vil være lejer af jagten i Oksbøl Skov

Af Naturstyrelsen

Jagten i Oksbøl Skov på Nordals udlejes for en 5-årig periode fra 1. april 2019 til 31. marts 2024.
Tilbudsblanketten skal være Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i hænde senest d. 20. marts 2019 kl 12.00.

Oksbøl Skov er en bynær skovrejsning beliggende mellem Havnbjerg og Oksbøl på den nordlige del af Als. Arealet hvor jagten udbydes er ca. 133 ha, og består af ca. 74 ha. nytilplantet skovkulturer under hegn, mens resten består af lysåbne arealer. De lysåbne arealer forventes fremadrettet at blive afgræsset med dyrhold med begyndelse fra 2019 eller 2020. På arealet er der flere små vandhuller.

Råvildtbestand i området er god, samt at der en rimelig bestand af såvel fasaner som andet småvildt.

De første kulturhegn omkring nyplantninger forventes at blive fjernet i slutningen af den første 5 års lejeperiode. I takt med at kulturhegn fjernes forventes afskydningskvoten på råvildt at kunne øges. Skovrejsningsarealet gennemskæres af flere offentlige veje og man må derfor forvente at drive dele af stykkerne enkeltvis. Da området ligger bynært må forventes at der kommer en del skovgæster på området.

Afgivelse af tilbud

Tilbud på jagtleje skal afgives på tilbudsblanketten, der er vedlagt i bilag 2.
Tilbud mærkes “Jagt Oksbøl”

Tilbudsblanketten skal være

Naturstyrelsen Sønderjylland
Felstedvej 14
6300 Gråsten

i hænde senest d. 20. marts 2019 kl 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Læs mere i Udbudsannonce og Bilag herunder:

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »