Råvildtets lam kan, hvis det bliver forskrækket eller på anden vis forulempet, skrige meget højt. Dette angstskrig hidkalder råen, som altid er i nærheden af de aflagte lam

Af Redaktionen

Et lam, som bliver bange kan skrige meget højt og indtrængende. Naturligvis i håb om at tilkalde råen, som stort set altid er i høre-, lugte- eller seafstand af sine lam.

En rå holder sig ikke tilbage og angriber uden betænkeligheder en ræv, som forsøger at tage hendes lam. Det ved ræven og det ved lammet instinktivt også.

Når lammet således erfarer, at den mere eller mindre luftløse tilværelse alligevel ikke var tilstrækkelig til at holde en ræv, grævling eller skovgæst etc. på afstand, griber den af og til ud efter sin eneste modreaktion og skriger på sin mor, så det går gennem marv og ben.

Dette angstskrig taler direkte til moderinstinktet, og råen kommer springende øjeblikkelig. Hun lægger normale forsigtighedsprincipper til side og gør hvad hun kan, for at komme lammet til undsætning inden det er for sent. Råen angriber dog ikke med dødsforagt, og går naturligvis ikke løs på mennekser og større hunde etc.

Lokkekald med omtanke

I handlen findes der en række råvildtkald og selv om de fleste er designet til at efterligne en parringsvillig rå, kan de også anvendes til at efterligne rålammets angstskrig.

Når en rå hører, at et lam er i knibe, tøver det ikke og i tætte bestande kan man med ét være omringet af kampklare råvildtmødre, der forsøger at komme afkommet til undsætning.

Men kommer råerne, følger bukkene ofte efter. navnlig i dagene i og omkring brunsten. Derfor er efterligning af lammets angstskrig en af de mange metoder, som jægere anvender til at lokke råbukken på skudhold med.

Det kan naturligvis diskuteres om det er jægermæssigt korrekt at spille på råernes moderinstinkter. Uanset er der næppe tvivl om at dyrene bliver stærkt ophidset første gang de hører jægeren efterligne et lam i nød.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »