En voksen råbuk som sætter op uden for- og bagsprosser, der er det mest normale, betegnes ofte som morder. Men ofte er en bajonetbuk en mere passende benævnelse  

Af Redaktionen

Bajonetbukke kaldes de: voksne bukke som sætter op helt uden sprosser. Men bajonetbukke sammenlignes ofte med såkaldte mordere, som er betegnelsen anvendt om ældre bukke på retur som ikke længere sætter de traditionelle for- og bagsprosser.

Populært kan man hævde, at en morderbuk med tiden “har tabt sin sprosser” ligesom en ældre mand med tiden ofte taber sit hår.

En bajonetbuk derimod er genetisk programmeret til at sætte en opsats op helt uden sprosser. Ofte vil allerede den to år gamle og første voksne opsats være mere eller mindre uden sprosser. Denne tendens vil fortsætte livet igennem. Også den opsats, der følger efter den første opsats kastes, vil være sprosseløs eller med kun meget svagt udviklede sprosser.

Opsats for livet

Livet igennem vil bajonetbukken bærer en opsats med ingen eller kun svagt udviklede sprosser.

I sit livs efterår, som for en buk må siges at være efter 6-7 års alderen, vil den jægere, som ikke kender bukkens historie, naturligvis mene han har observeret en regulær morder. Og det har han måske også, selv om bukken aldrig tidligere har båret andet end to spidse stænger.

Observeres en buk uden sposser eller med svagt udviklede for- og bagsprosser skal man altså ikke tage for givet, at det en ældre buk på retur man har set. Man må støtte sig til de kendetegn man ellers anvender, når man skal forsøge at fastslå en råbuks alder.

Kropstørrelse, halsens tykkelse og hovedet form og aftegning kan være nogle af de parameter, der kan give en ide om bukkens alder. Men også når det drejer sig om vurdering af bajonetbukke vil det være forbundet med usikkerhed at aldersbedømme en buk, som man ikke tidligere har observeret i terrænet.

Først når bukken er nedlagt, kan man via tandsliddet få en mere nøjagtig fornemmelse af bukkens alder, omend vurdering via tændernes slid også er forbundet med en vis usikkerhed.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »