De fleste jægere kender til udtrykket gaffelbuk, men faktisk er begrebet meget bredtfavnende og til tider ligefrem misvisende … 

Af Redaktionen

Når bukken sætter sin første egentlige opsats vil den ofte sætte op som spidsbuk eller gaffelbuk.

Hvor benævnelsen spidsbuk hentyder til de to oftest kun få centimeter høje spidser, vil begrebet gaffelbuk referer til en buk, som har to ender på hver stang. Typisk formet som en gaffel.

En meget stor procentdel af de bukke, der nedlægges i Danmark, er helt unge gaffelbukke eller spidsbukke. Altså førsteårsbukke. En del bukke sætter desuden op som gaffelbukke i deres andet leveår, selv to årige seksender er ganske normalt på mange af de mere råvildtvenlige terræner.

Når en jæger hævder han har set en gaffelbuk, bliver det ofte opfattet som om, at han har observeret en førsteårsbuk eller en anden-årsbuk. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at forholde sig.

Fire-ender

Der er nemlig en helt anden type bukke, som også benævnes som gaffelbukke. Nemlig flereårige bukke som af en eller anden årsag mangler for- eller bagsprosser. Også disse bukke går ind i den samlede benævnelse for gaffelbukke, selv om de ældre og mere atypiske bukke burde havde deres egen benævnelse. F.eks. fire-ender.

Der er jo helt normalt at benævne en råbuk som seksender, otteender eller ulige tiender etc. Men hvorfor begrebet fireender ikke anvendes for ældre bukke med kun fire ender i opsatsen melder jagthistoren ikke noget om?

Måske findes der allerede et mere dækkende begreb end gaffelbukke for den slags bukke, hvis man vælger at studere vores nabolandes anvendelse af bukkejagt-terminologi.

Man kunne naturligvis blot benævne en ældre “gaffelbuk” som flerårige gaffelbuk. Ligesom man kunne kalde en morder, altså en gammel buk helt uden sprosser, for en ældre spidsbuk. Men de mange benævnelser for de forskellige bukketyper er væsentlige, når vi kommunikerer sammen.

Ikke mindst forud for jagten er det en fordel at tale samme sprog og have samme opfattelse af begreberne spidsbuk, gaffelbuk eller fireender?

gaffelbuk2

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »