Myndighederne i New Zealand hævder, at bestanden af tahr er så stor, at 2 ud af 3 skal fjernes. Organisationer mener der er tale om en overreaktion 

Af Redaktionen

Bestanden af tahr og den tilhørende jagt synger på sidste vers. I hvert fald som vi kender den i dag.

Det vurderer bl.a. New Zealand Tahr Foundation, der ser med største alvor på de igangsatte planer om at reducere bestanden af tahr i New Zealand til omkring en tredjedel af den nuværende estimerede bestand.

I de sidste par måneder er der allerede reguleret 3.000 tahr, men New Zealands minister for miljøområdet Eugenie Sage vil se endnu flere dræbte dyr i statistikken.

I løbet af de kommende måneder vil hun derfor sikre sig, at DOC, som er New Zealands svar på Danmarks naturstyrelse, regulerer omkring 25.000 dyr. Det høje antal nedslagtede dyr skal være realiseret omkring midten af næste år, hvis det står til ministeren, da DOC mener, at bestanden af Tahr i dag er over 35.000 dyr.

Jagt på tahr er populært blandt danske jægere

Mange danske jægere har oplevet jagten på Himalaya tahr på New Zealand, hvor den blev udsat i begyndelsen af det tyvende århundrede. I samme periode, hvor der blev udsat en række andre arter som f.eks. kronvildt, dåvildt og gemse.

Arterne herunder også tahr tilpassede sig hurtigt de nye omgivelse, hvor de var uden naturlige fjender og stort set alle arter voksede i antal. Men de mange dyr begyndte efterhånden at slide på den oprindelige flora, som evolutionen ikke har udviklet til bid og slitage fra tunge hov- og klovdyr. Arter som ikke eksisterede på øgruppen før landet blev opdaget og befolket af europæere.

Kongen af New Zealands sydlige alper, den ikoniske, men også introducerede Himalaya tahr står overfor en så voldsom reduktion, at flere organisationer slår alarm. Myndighederne begrunder nedslagtningen med, at arten truer den alpine flora.

Jægerne har ikke i tilstrækkelig grad været i stand til at holde bestandene på tålt niveau ved traditionel spot and stalk og udviklingen har betydet, at myndighederne har taget drastiske metoder i brug for at holde de nye arter under kontrol. Bl.a. praktiseres der nedskydning af bl.a. tahr og gemse fra helikoptere for at holde bestanden på det bestandsmål, som man har formuleret for arterne. Desuden er anvendelse af gift anvendt i områder, hvor bestanden af possum – et pungdyr fra Australien – er så talstærke, at de udgør en trussel for både fugle og gamle træer.

New Zealands kontroversielle bekæmpelse af de introducerede arter har stået på i årtier, men nu har New Zealands minister for miljøområdet dog set sig så sur på bestanden af tahr, at hun ønsker den udslettet fra vigtige udbredelsesområder ved Mt Cook og Westland National Parker.

Årsagen begrundes med, at man ønsker at beskytte den oprindelige alpine flora mod de introducerede dyr.

Plads til både tahr og sårbar natur

Ifølge New Zealand Tahr Foundation er det dog muligt at holde bestanden af tahr på et niveau, hvor der er plads til både tahr og den sårbare alpine bevoksning. Organisationen ser derfor ikke nogen grund til at gå så drastisk til værks overfor en bestandudvikling, som de hævder, ikke er så alarmerende, at den kalder på så drastiske beslutninger som nul-tolerance i områder, som er vigtige for arten.

Men denne udlægning er man fra officiel side ikke enig i.

Andy Roberts fra DOC mener, at bestanden af tahr er ude af kontrol og i en udtalelse til Newshub.co hævder han, at bestanden er tre, fire gange så stor, som den burde være i forhold til bestandsmålet på 10.000 dyr.

Myndighederne i New Zealand hævder, at der er cirka 35.000 tahr på offentlige arealer, hvilket er 25.000 mere end der burde være jfr. et formuleret bestandsmål. Jægere og organisationer, der ønsker at beskyttet arten, mener myndighederne overreagerer og ønsker nedslagtningen stoppet og erstattet med en mere nuanceret debat om artens fremtid.

Tilbageslag for jagtturismen

Det store antal tahr, der skal fjernes fra New Zealands offentlige arealer kan få stor betydning for New Zealands værdifulde jagtturisme.

Bill O’Leary, der er formand for New Zealand Deer Stalking Association udtaler, at nedslagtningen kan være begyndelsen til enden for den kommercielle guidning af jagtturister på New Zealands offentlige arealer. En turistindustri, der bringer millioner af dollars til øgruppen.

Bill O’Leary efterlyser derfor en mere nuanceret offentlig debat om hvor der er plads til Tahr og hvor mange der er plads til. Desuden argumenterer han for, at hannerne skånes under den store nedslagtning, da det er de såkaldte Bull tahrs, som de fleste tilrejsende jæger ønsker at nedlægge.

Ifølge myndighederne i New Zealand har jægerne ikke været i stand til at skyde så mange dyr, at bestanden af tahr kunne holdes på bestandsmålet. De cirka 4.600 dyr, som jægerne hvert år nedlægger, er ikke tilstrækkeligt, hævdes det. På lang sigt håber myndighederne at få bestanden tilbage til 10.000 individer og dermed på niveau med det bestandsmål, der blev formuleret i 1993.

Også en fundamental debat

Der er næppe tvivl om, at bølgerne om New Zealands bestand af taht også vil gå højt i tiden, der kommer. Udover de forvaltningsmæssige problemer, det er forbundet med New Zealands bestande af nye, introducerede arter, har debatten efter meget at dømme også rødder i en fundamental holdning til hvordan New Zealands fauna skal være sammensat.

Skal naturen afspejle den oprindelige flora og fauna, som den så ud før europæerne begyndte at bosætte sig på øgruppen. Eller skal naturen også være for de mange nye arter, der præger øen på godt og ondt.

New Zealand Tahr Foundation mener, som navnet antyder, det sidste. Nemlig at der er plads til både tahr og sårbar oprindelig natur.

Organisationen opfordrer derfor alle, som ønsker at bevare Tahr som en del af New Zelands fauna, om at tage del i debatten og om muligt påvirke dem, som kan lægge pres på ministeren og dermed få hendes tiltag bremset.

New Zealand Tahr Foundation vil ligeledes forsøge at gå rettens vej, skrives det på tilknyttet Facebookside, som dog nøgternt konstaterer at nedslagtningen næppe kan forhindres, før skaden er sket.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »