Er man til lidt mere usædvanlige jagtoplevelser, bør man måske overveje at jage nilgæs

Af Redaktionen

Den mest sjældne fugleart i vildtudbytte-statistikken er nilgåsen.

Umiddelbart et meget lille antal at drive jagt på. Men nilgåsen er ikke ønsket i Danmark og betragtes som en invasiv art, fordi den ikke er hjemmehørende i landet. Derfor ønskes den faktisk udryddet.

En aggressiv fætter

Nilgåsen opfører sig aggressivt overfor andre ynglende arter, kan man læse på Naturstyrelsens hjemmeside og derfor kan den reguleres som skadevoldende vildt hele året.

“Bekæmpelse er begrundet i forsigtighedsprincippet, og en vurdering af, at bekæmpelse af få fugle nu er mere lønsom end efterfølgende bekæmpelse hvis/når bestanden vokser sig stor”, lyder den officielle udmelding fra de danske myndigheder, der opfordrer til, at jægerne fastholder fokus på arten.

“Nilgåsens naturlige udbredelse er i Nordafrika, syd for Sahara. I 1700-tallet ynglede nilgåsen langs Donau-floden, men blev udryddet på grund af jagt”,

skriver Naturstyrelsen, der oplyser, at det var et udsplip, der etablerede den nuværende bestand, der har bredt sig over store dele af Europa.

Nilgåsen blev nemlig indført som park-fugl i England og Holland og herfra spredte den sig til omkringliggende lande.

I år 2000 ynglede det første par nilgæs i Danmark og efterhånden er den set mange forskellige steder i landet.

Den jæger, der nedlægger en nilgås, får ikke alene en speciel og sjælden oplevelse. Nedlæggelsen bidrager også positivt til den danske natur- og vildtforvaltning.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »