Norbert Ravnsbæk, tidligere formand for hjorteudvalget i Danmarks Jægerforbund, tager bladet fra munden i TV-indslag

Af Redaktionen 

Hjortejagt skal ikke kun være dem med ekstra midler og særlige gode forbindelser. 

Det mener Norbert Ravnsbæk, bestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund.

I et indslag på TV MidtVest d. 8. juli tager han bladet fra munden og udtrykker modstand mod Miljøminister Lea Wermelins ønske, om at indføre arealkrav i forbindelse med hjortejagt. 

Dermed sender Norbert Ravnsbæk et klart signal om, at han er på linje med Jægerforbundets officielle holdning til arealkrav. 

I den flere år lange debat om hjortejagt har det dog været tydeligt, at forbundets hovedbestyrrelse har sendt forskellige signaler i forbindelse med arealkrav og hjortejagt. 

Norbert Ravnsbæk har tidligere udtrykt sig kritisk overfor arealkrav og var i en periode formand for forbundets hjorteudvalg, men blev dog frataget posten, hvorefter DJ-formand Claus Lind Christensen selv overtog rollen som formand for forbundets hjortevildtpolitik. 

Efterfølgende gav han og bestyrelsen dog denne post fra sig til Torben Schulz Jensen, som i modsætning til Norbert Ravnsbæk var et på det tidspunkt ret ubeskrevet blad, når det gælder jagt på kronvildt. 

Torben Schultz har været kritiseret for at udtrykke sig uklart, når det gælder forbundets politik, men i udmelding på Jægerforbundets egen hjemmeside udtrykker han sig dog klart, når han d. 3. juli hævder, at jægerne ligger som de har redt, når der nu, efter meget at dømme, indføres arealkrav.

“Arealkravet er en konsekvens af, at jægerne ikke er lykkedes med at komme med brugbare jagtetiske løsninger i bestræbelserne på at nå de forvaltningsmæssige målsætninger for kronvildtet”, skriver han.

En udtalelse som er taget ilde op flere steder, da mange mener, det er Jægerforbundets ledelse, som har haft bind for øjnene og halm i ørerne, når det drejer sig om at orientere sig mod alternative løsningsforslag.

KLIK og læs også: Der nedlægges nu lang flere hinder end hjorte

Holdningen blandt kritikerne er, at Jægerforbundet har haft masser af tid og adskillige muligheder for at dreje debatten væk fra adaptiv forvaltning og arealkrav og over på en debat om bæredygtig jagttid i forhold til de mål, som Vildtforvaltningsrådet har udtrykt. 

Vildtforvaltningsrådet har dog valgt at fastholde arealkravet, som er faldet i god jord hos landets siddende minister for området, selv om Thomas Danielsen, Venstre i indslaget på TV Midtvest herunder påpeger, at dette i så fald vil blive på bekostning af folkeligheden i den danske jagtmodel.  

Det er dog meget tvivlsomt om Norbert Ravnsbæks udtalelser får betydning for udfaldet. Mere sandsynligt er det, at indslaget endnu engang vil udstille den uenigheder, der hersker i toppen af Danmarks Jægerforbund, når det gælder de principper, der skal bære fremtidens jagt- og vildtforvaltning i Danmark. 

 

KLIK herunder og se sektion kun om kronvildt 

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »