Bestanden af ​​elg i den tidligere Sør-Trøndelag-region er historisk høj, og dette påvirker den generelle sundhedstilstand. Forskere anbefaler derfor at skyde flere dyr under årets jagt

Af Peter Thisted

Elgbestanden i regionen er høj. Men tendensen for vægten på de enkelte dyr samt frugtbarheden (andelen af køer med én eller flere kalve) er negativ. På samme tid har den gennemsnitlige bestand i regionen været høj igennem de sidste 15 år.

– Den høje bestandstæthed betyder, at græsningstrykket også er højt, og antallet af registreret faldvildt er relativt højt. Hvis antallet af dyr ikke reduceres, tror vi, at elgbestandens tilstand vil forblive lavere, end den har været før, og også kan falde yderligere, fortæller forsker Erling J. Solberg ved Norsk institut for naturforskning (NINA).

Evaluerer, om målet er nået

Meget af ansvaret for den praktiske forvaltning af hjortevildtet er blevet overført til jægerne, forudsat at de har en kommunal godkendt bestandsplan. Efter afslutningen af ​​en planperiode vurderer kommunen så efterfølgende, om målsætningen er nået.

I rapporten “Bestandsudvikling og afskydning af ​​elg i Hjorteviltregion 4” i (det tidligere, red.) Sør-Trøndelag vurderede forskere i NINA elgbestanden og ledelsen i regionen, der består af seks kommuner: Selbu, Malvik, Trondheim, Tydal, Klæbu og Melhus. 

– I de næste planperioder anbefaler vi at reducere bestanden. Bestanden af ​​elg i regionen er historisk høj, og der er ingen grund til at forvente en stigning i bestandstilstand, hvis antallet holdes på det nuværende niveau, siger Solberg.

I alle seks kommuner er elgbestandenes tilstand forværret, men i forskellig grad. Dette gælder også i Selbu, Malvik og Trondheim, hvor bestandstætheden er faldet i løbet af de sidste ti år. I de andre tre kommuner er elgbestanden steget i perioden, men i Melhus har der for på det seneste været en faldende tendens. I Melhus og Klæbu udgør køerne en dominerende del af bestanden i forhold til målsætningen, og flere køer skal skydes for at dreje udviklingen i den rigtige retning.

Brug for føde af høj kvalitet

– Hvis ledelsens mål er høj vægt på dyrene i efteråret, skal bestanden holdes på et niveau, der giver hver enkelt dyr adgang til føde af høj kvalitet. 

De seneste græsningsvurderinger viser, at græsningstrykket stadig er højt i det meste af regionen, og at der ikke forventes nogen øjeblikkelig stigning i bestandstilstanden, medmindre bestandene reduceres. Alternativt kan de kommuner, der har haft et fald i bestanden i de sidste ti år, overveje at holde det på det nuværende niveau for at teste, om tilstanden så vil stabilisere sig.

Bør være let at måle

Forskerne anbefaler også, at alle kommuner sætter mål for den næste planperiode, der let kan måles og efterfølgende evalueres. Målene skal primært være på bestandenes tæthed. 

Målene kan udtrykkes som en given værdi, som bestanden skal holdes under, eller et interval, som bestanden skal holdes inden for.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »