Der bliver færre og færre mænd, som tager jagttegn i Norge, mens antallet af kvinder, der vil på jagt, fortsætter med at vokse

 

Af Redaktionen

Norske mænd overlader i stigende grad de vidstrakte norske vildmarker til de kvindelige jægere.

Den konklusion kan man lidt forsigtigt drage ud af den udvikling, der kan aflæses i Norges Statistik som hvert år viser en opgørelse over tilgangen til jagtlivet fordelt på hhv mænd og kvinder.

Kvinder har succes med jagtprøven

Antallet af kvindelige jægere i Norge forstætter med at stige og i dag udgør de kvindelige jægere 14% af de personer, som er opført i Jegerregistreret, som har over 500.000 personer registreret med ret til jagttegn

Det er dog navnlig, når man ser på antallet af personer, der starter med at på jagt, at forskellen mellem de to køns interesse for jagt springer i springer i øjnene.

Faktisk er 29,2 % af de personer, som i dag består jagtprøven, kvinder.

Den relative høje andel af kvinder, skal ses i lyset af, at det mandlige køn ikke i samme omfang som tidligere består jagtprøven.

I forhold til året før kan der i sæsonen 2017/18 måles et fald på næsten 10% blandt nye mandlige personer med ret til at indløse jagttegn

Antallet af kvinder, som består jagtprøven, er til sammenligning i vækst om end væksten i år er moderat (1,6%) målt i forhold til forrige sæson.

Målt i forhold til sæsonen 2013/14 ser billedet dog helt anderledes ud.

Siden sæsonen 2013/14 er der tale om en fremgang i antallet af kvinder, som indløser jagttegn i Norge, på 24,1 procent.

Antallet af kvinder i Jegerregisteret er i opdateret statistik for april 2018 opført til 70.376, hvor af 17.726 indløste jagttegn i sæsonen 2017/18

Til sammenligning indløste 184.573 mænd jagttegn i forrige sæson.

De mandlige jægere er således stadig dominerende i antal, men udviklingen peger i følge statistikken i den modsatte retning.

Fortsætter tendensen vil der indenfor en overskuelig årrække være flere kvinder, der indløser jagttegn for første gang, end der er mænd, som starter med at gå jagt i Norge.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »