Omkring månedsskiftet august-september kulminerer trækket af skandinaviske fiskeørne på vej mod Afrika. Ørnene forlader fiskevandene i nord, hvor frosten om nogle måneder vil gøre fiskeri i styrtdyk umuligt

Af Jan Skriver, DOF.DK

Overalt i Danmark kan man støde på fiskeørne, men Nordsjælland, Stevns, Gedser, Hyllekrog og Sydlangeland er særligt gode steder.

Mens sommeren går på hæld, kan man med held se fiskeørne på himlen, for på denne tid af året kulminerer trækket af fiskeørne gennem Danmark.

Det kan mange steder give danskerne en rigtig god mulighed for at opleve den smukke, brogede fiskeæder, enten rovfuglen flyver målrettet eller holder en pause med fiskeri i en sø.

– I disse uger flyver hundreder, ja, formentlig et par tusinde fiskeørne gennem Danmark. Først kommer hunnerne, så hannerne, og til sidst flyver de urutinerede unge ørne over os. Fuglene trækker over en bred front, så de kan i princippet dukke op hvor som helst, fortæller Leif Novrup, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) ekspert i fiskeørne.

Frosten lukker for føden

Sverige er med sine cirka 4.000 par ynglende fiskeørne Europas hovedland for arten. Mange af de svenske fugle bruger Danmark som transitland. Sandsynligvis i selskab med norske fiskeørne. I Norges østlige egne yngler nogle få hundrede par.

– Finlands bestand på rundt regnet 1.000 par fiskeørne flyver formentlig sydpå over De baltiske Lande og Østeuropa til langt mod syd i Afrika. Ørnene fra De Tusinde Søers Land ser vi derfor næppe i Danmark, siger Leif Novrup.

Det er udsigten til mørke måneder med frost, der lægger låg på ørnenes nordlige spisekamre, som får de skandinaviske fiskeørne til at trække flere tusinde kilometer mod syd.

I troperne er fiskevandene åbne året rundt, og ørnene holder i vinterperioden til ved store søer, floder og deltaer syd for Sahara, primært i den vestlige del af kontinentet.

Kan ses i uger ved danske søer

Mens næsten alle fiskeørne har travlt på deres træk gennem Danmark mod nord om foråret, så er de anderledes afslappede og feriestemte, når turen går sydpå.

Om foråret kalder pligterne med rede og rugning, men i sensommeren, hvor første etape på den store afrikanske fisketur begynder for ørnene, er livet som rovfugl en mere afslappet affære.

Da sker det, at en fiskeørn eller to slår sig ned i adskillige dage eller ligefrem uger, hvis de finder en gavmild dansk fjord, sø eller mose, der er rig på fisk.

Da kan man særligt morgen og aften opleve fiskeørnen i styrtdyk efter alt godt fra lige under vandets overflade. Fra 20-25 meters højde kan ørnene kaste sig mod deres bytte med en kraft, så de forsvinder under vandet.

Og med deres sylespidse, lange kløer og fødder, der er nubrede som målmandshandsker, holder de fast på selv de glatteste fisk.

Fakta om fiskeørnen

• Fiskeørnen blev udryddet som ynglefugl i Danmark i 1916
• I 1970’erne genindvandrede arten som en uregelmæssig ynglefugl i Danmark
• De senere år har tre par fiskeørne ynglet i Danmark, blandt andet i Gribskov
• Fiskeørne kræver klare og fiskerige søer at fiske i
• Desuden skal de have høje redetræer, gerne en skovfyr. Og så skal de have fred nær deres redesteder
• Som en håndsrækning til fiskeørnen har DOF landet over sat en halv snes redeplatforme op ved egnede lokaliteter

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »