Nu indsamler Miljøstyrelsen ny viden om den sjældne fugl, sydlig blåhals, der er i familie med nattergalen

Af Miljøstyrelsen

Sydlig blåhals er i foråret 2018 for første gang blevet systematisk overvåget som led i Miljøstyrelsens NOVANA-program for naturen.

Den intensiverede overvågning skal blandt andet bidrage til mere viden om sydlig blåhals’ udbredelse i fuglebeskyttelsesområderne. I de områder er Danmark forpligtet til at beskytte sydlig blåhals’ levesteder.

Sydlig Blåhals genindvandrede som dansk ynglefugl i 1992, da et par ynglede ved Magisterkogen nær Tønder. Siden har sydlig Blåhals spredt sig til det meste af Jylland, mens den fortsat er sjælden art på Øerne.

De nye observationer af sydlig blåhals vil blive præsenteret i Natura 2000-basisanalyserne i 2019, og oplysningerne vil indgå i de kommende Natura 2000- planer, der ventes offentliggjort i efteråret 2021.

 

Fakta om sydlig blåhals

Sydlig Blåhals lever gerne nær rørskov og den største danske bestand findes i Magisterkogen. Men arten vil også gerne være i grøfter og drænkanaler, hvor der er lidt pilekrat og noget høj urtevegetation.

Sydlig Blåhals er i familie med Nattergalen og synger som nattergalen også gerne i skumringen og de første nattetimer. Sangen er varieret og fuglen kan fint imitere andre fuglearter.


FØLG NETNATUR.DK OG FUGLEAPP PÅ FACEBOOK
Gå ind på Netnatur eller FugleApp’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

%d bloggers like this: