I den kommende sommer kan danskerne deltage i to optællinger af insekter i landskabet. Det sker efter rapporter om dramatiske tilbagegange for både insekter og fugle herhjemme og i vores nabolande

Pressemeddelelse fra Fugle & Natur

En tysk undersøgelse har vist, at tætheden af flyvende insekter i en række tyske naturområder er faldet med over 70 procent de sidste 40 år.

I den kommende sommer kan danske naturvenner så være med til at indsamle ny viden om insekternes situation i Danmark – og dermed om fødegrundlaget for mange insektædende fugle i sommerlandet.

En beregning fra Dansk Ornitologisk Forening viste tidligere på året, at næsten tre millioner fugle er forsvundet fra landbrugslandet herhjemme i løbet af de sidste 40 år.

Millioner af fugle forsvundet

Den tyske naturbeskyttelsesorganisation Nabu har efterfølgende beregnet, at 12,7 mio. fugle er forsvundet fra Tyskland på bare 12 år – igen med landbrugslandets fuglearter som dem, det er gået hårdest ud over.

En af årsagerne til fuglenes tilbagegang er formentlig det dramatiske fald i antallet af insekter. Men hvor slemt står det til?  Det kan naturinteresserede danskere hjælpe med til at finde ud af i de kommende måneder.

To forskellige projekter inviterer borgerne til at bidrage med indsamling af data til videnskaben, såkaldt citizen science. Insektmobilen er et forskningsprojekt under Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, som er støttet af Aage V. Jensen Naturfond.

Løvsanger er en af de insektædende fugle, som er styrtykket i antal. Det viser DOF’s Punkttællinger. Optagelse: Uffe Rasmussen

Formålet er at undersøge biodiversiteten af flyvende insekter i Danmark.

”Vi har brug for hjælp fra danske naturvenner til at samle insekter”, siger lektor Anders P. Tøttrup fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, som er en af forskerne bag projektet.

Projektet kører i 2018 og 2019, og målet er at mindst 300 frivillige landet over vil samle flyvende insekter med store net, som let kan monteres på taget af en almindelig bil.

”De frivilliges opgave er at indsamle insekterne ved at køre med nettet på taget af deres bil. De indsamlede insekter sendes til specialister på universitet, som står for bestemmelsen af de enkelte arter”, siger Anders P. Tøttrup til Fugle & Natur.

Når de enkelte insektarter på den måde kan registreres, så får man samtidig indblik i tilstanden på de naturtyper, som insekterne er indsamlet i. På samme måde kan man også undersøge sammenhænge med bestandsudviklingen af forskellige fuglearter.

Flyvende insekter

Et andet projekt, som primært sigter mod at tælle selve antallet af flyvende insekter, er insectcount.dk. Det starter her i foråret og er organiseret af den danske biolog og forsker Anders Pape Møller, som er professor på Université Paris-Sud i Frankrig. Her kan danskerne melde sig som frivillige til at tælle døde insekter på bilens forrude.

Når insekter kolliderer med biler og dræbes mod forruden, så efterlader de et mærke på glasset. Antallet af dræbte insekter varierer fra ingen eller meget få på kolde dage i intensivt dyrket agerland til mange insekter på varme og solrige dage i områder med insektvenlig natur.

Ved at optælle mærker på bilernes forruder kan man derfor få et brugbart mål for insekttætheder i landskabet.Anders Pape Møller har studeret landsvaler siden 1971 og insekter som svalers føde siden 1996. Han har ved at tælle døde insekter på bilers forruder i Nordjylland konstateret en tilbagegang på 70 procent fra 1996 til 2017 – altså stort set det samme dramatiske fald, som de tyske forskere har fundet.

”Så store reduktioner i antallet af insekter antyder, at insektædende fugle vil have fødemangel i yngletiden”, siger Anders Pape Møller.

Begge insekttællings-projekter vil i øvrigt sammenligne de danske data med data fra lignende tællinger i udlandet.

Yderligere oplysninger:

Insektmobilen: Anders P. Tøttrup 51826988

Insectcount.dk: Anders Pape Møller 0033 0164465292

 

%d bloggers like this: